SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je neděle 25. června 2017
Office 365
Vyhlášení 3. kola příjímacího řízení

Ilustrace vykřičník Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018. Příjem přihlášek ke studiu je do 28. června 2017, kapacita je volná ve vybraných oborech vzdělávání. Více informací naleznete v přiloženém souboru v sekci "pro uchazeče - přijímací řízení". Bližší informace na telefonním čísle 575 755 011, 737 648 311 - p. Válková.

Vloženo : 05.05.2017

.

Vloženo : 27.02.2017

.

Vloženo : 26.05.2017

Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 19.02.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

NOVĚ - svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Vítejte na našich stránkách ...

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je státní škola. Zajišťuje komplexní výuku s dosažením stupně vzdělání - střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, včetně výchovy mimo vyučování. Cílem školy je připravit žáky pro výkon povolání i pro studium na vysokých školách. V souladu se školským zákonem uplatňuje škola jednotu výchovy a vzdělání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka.

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
 

Aktuality

Porsche

Ve dnech 14. - 15.12.2011 jsme se zúčastnili zahraniční exkurze v SRN v Lipsku v závodě Porsche. Tím jsme ukončili cyklus exkurzí, během kterého jsme navštívili evropské automobilky a to v Mladé Boleslavi /Škoda/, v Mnichově /BMW/, ve Wolfsburgu /Voklswagen/ a v Lipsku /Porsche/. číst více »

Naše spolupráce s Přírodovědeckou a Pedagogickou fakultou UP Olomouc – Přírodovědný klokan

V závěru roku 2011 se žáci naší školy poprvé zapojili  do soutěže Přírodovědný klokan. Tuto soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory a EVVO ve škole. číst více »

Vánoční setkání

…a je tady další příjemné neformální setkání žáků odloučených pracovišť. Nyní navštívili žáci OP Bečva oboru Kuchař, číšník a oboru Cukrář prostory OP Družstevní. Toto předvánoční setkání proběhlo dne 19. 12. 2011. číst více »

Exkurze Loana Rožnov pod Radhoštěm

Na Mikuláše třída O3 navštívila firmu Loana v Rožnově pod Radhoštěm. Společnost LOANA ROŽNOV a.s., je český výrobce ponožkového, punčochového a kompresivního zboží s více než 120-ti letou tradicí na tuzemském trhu a v zahraničí. číst více »

Exkurze v podnikatelském inkubátoru ve Zlíně

Dne 30.11.2011 jsme navštívili Podnikatelský inkubátor - Technologické inovační centrum ve Zlíně, kde nás provedli po budově, která je velmi prostorná a  moderně zařízená. číst více »

Exkurze ve firmě Weekamp-Doors Lačnov

Dne 25.11.2011 navštívili žáci učebního oboru Tesař a Truhlář 3. ročníků firmu Weekamp-Doors Lačnov. číst více »

Vloženo : 23.11.2011

Jak u nás natáčela televize - obor Prodavač

Kolem naší školy je teď docela rušno. A to i díky tomu, že začíná období, kdy se žáci základních škol i s rodiči rozhodují, kterou školu a obor si mají pro své povolání vybrat. číst více »

Vloženo : 23.11.2011

Prezentace firem Henkel ČR a Rehau

Dne 10.11.2011 proběhly dvě předváděcí akce na odloučeném pracovišti školy na Bobrkách. číst více »

Vloženo : 23.11.2011

Exkurze v muzeu motocyklů v Senince a firmě Kemmerich Leskovec

Dne 11. 11. 2011 navštívili žáci učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů 3. ročníků muzeum motocyklů v Senince a firmu Kemmerich Leskovec. číst více »

Vloženo : 23.11.2011

Výstava WOOD-TEC Brno

Dne 21.10.2011 navštívili žáci učebního oboru Truhlář a Tesař výstavu Wood-Tec Brno. číst více »

HOŘÍ - nácvik požárního poplachu na OP Družstevní

Dne 4.11.2011 proběhl na OP Družstevní cvičný požární poplach za přítomnosti Hasičské záchranného sboru Zlínského kraje, požární stanice Vsetín. číst více »

Exkurze - tiskárna Printo Ostrava

Dne 7.11.2011 navštívily třídy EP1 a O2 tiskárny Printo vOstravě. číst více »

Relaxační přestávka na OP Družstevní – environmentální výchova v praxi hi hi …

Vrámci relaxační přestávky jsme uspořádali podzimní úklid v prostranství školy OP - Družstevní. číst více »

Exkurze do hotelu Kohútka

Dne 17. 10. 2011 se žáci třídy KČ2 spolu s učiteli odborného výcviku Blankou Horskou a Tomášem Bayerem zúčastnili exkurze na horský hotel Kohútka. číst více »

Vloženo : 02.11.2011

Vyhlášení voleb do školké rady

Ředitel školy oznamuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům a pedagogickým pracovníkům školy vsouladu sezákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a volebním řádem: číst více »

Informační kampaň s názvem Můj projekt

V rámci této kampaně soutěží projekty financovaných z ROP Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji. Mezi těmito projekty soutěží i projekt naší školy a to „Regionální centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu ve Vsetíně“. Bližší informace o realizovaném projektu na: http://www.sosvsetin.cz/projekty/ číst více »

Vloženo : 01.11.2011

Exkurze žáků třídy A3A a A2BOZS do Technického muzea v Kopřivnici

Dne 14.10.2011 se žáci oboru Mechanik opravář motorových vozidel ze třída A3A a A2BOZS zúčstnili exkurze do Technického muzea Tatra v Kopřivnici. číst více »

Vloženo : 01.11.2011

Setkání žáků odloučených pracovišť

Již od poloviny září tohoto školního roku probíhá na odborném výcviku tzv. „Neformální setkávání žáků odloučených pracovišť“. Tato setkání napomáhají žákům i pedagogům se lépe poznat a adaptovat se na nové prostředí, na nové spolužáky a kolegy. číst více »