SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je čtvrtek 17. srpna 2017
Office 365
.

Vloženo : 26.05.2017

.

Vloženo : 17.08.2017

Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 19.02.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

NOVĚ - svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Maturita

Model maturitní zkoušky pro rok 2017


Maturitní zkouška ve školním roce 2015/2016 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

ROKSPOLEČNÁ ČÁSTPROFILOVÁ ČÁST
2017

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika

2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel školy

max. 2nepovinné zkoušky
- z nabídky: 
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy
- ředitel školy může zařadit i výběrovou zkoušku Matematika+

Grafické znázornění maturitního modelu 2017:

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.

 

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků platnými pro školní rok 2016/2017.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku.

 Další důležité informace k maturitě v roce 2017 naleznete v těchto záložkách:

  • Popis jednotlivých zkušebních předmětů najdete v záložce Zkoušky a předměty.
  • Termíny související s konáním maturitní zkoušky v roce 2017 naleznete v záložce Maturitní kalendář 2017.
  • Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky, které byly platné pro maturitní zkoušku ve školním roce 2015/2016 naleznete v záložce Kritéria hodnocení
  • Katalogy požadavků vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které jsou ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky v roce 2017.
  • V záložce Testy a zadání naleznete ilustrační testy a zadání, testy a zadání společné části maturitní zkoušky, které byly předmětem zkoušky v uplynulých dvou zkušebních období.
  • V záložce Publikace k maturitě 2017 budou postupně zveřejňovány vydávané materiály s informacemi, radami a tipy k maturitní zkoušce ve školním roce 2016/2017.
  • Maturita v otázkách obsahuje nejčastější dotazy k nové maturitní zkoušce s příslušnými odpověďmi.
  • Jaké podmínky a uzpůsobení zkoušek jsou stanoveny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Čtěte v sekci Maturita bez handicapu.
  • Informace o profilové části čtěte v článku Profilová část.

 

Termíny maturitní zkoušky - podzim 2017

 

Témata k maturitní zkoušce

 

 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Společná část maturitní zkoušky 1. povinná zkouška (český jazyk a literatura)
2. volitelná zkouška - Cizí jazyk (anglický / německý)
Profilová část maturitní zkoušky 1. Praktická zkouška z odborných předmětů (účetnictví, ekonomická praxe)
2. Ústní zkouška z odborných předmětů (ekonomika)
3. Ústní nepovinná zkouška (matematika)

65-41-L/01 Gastronomie

Společná část maturitní zkoušky 1. povinná zkouška (český jazyk a literatura)
2. volitelná zkouška - Cizí jazyk (anglický / německý)
Profilová část maturitní zkoušky 1. Praktická zkouška z odborných předmětů (odborný výcvik)
2. Ústní zkouška z odborných předmětů (gastronomie, ekonomika a účetnicvtí)
3. Ústní nepovinná zkouška (matematika)

64-41-L/51 Podnikání

Společná část maturitní zkoušky 1. povinná zkouška (český jazyk a literatura)
2. volitelná zkouška - Cizí jazyk (anglický / německý)
Profilová část maturitní zkoušky 1. Praktická zkouška z odborných předmětů (účetnictví)
2. Ústní zkouška z odborných předmětů (management a marketing, ekonomika a podnikání)
3. Ústní nepovinná zkouška (matematika)

23-45-L/001 Mechanik seřizovač

Společná část maturitní zkoušky 1. povinná zkouška (český jazyk a literatura)
2. volitelná zkouška - Cizí jazyk (anglický / německý)
Profilová část maturitní zkoušky 1. Praktická zkouška z odborných předmětů (odborný výcvik)
2. Ústní zkouška z odborných předmětů (strojírenství, technologie)
3. Ústní nepovinná zkouška (matematika)

39-41-L/01 Autotronik

Společná část maturitní zkoušky 1. povinná zkouška (český jazyk a literatura)
2. volitelná zkouška - Cizí jazyk (anglický / německý)
Profilová část maturitní zkoušky 1. Praktická zkouška z odborných předmětů (odborný výcvik)
2. Ústní zkouška z odborných předmětů (elektrotechnika a elektronika, autodiagnostika a opravárenství)
3. Ústní nepovinná zkouška (matematika)