Pověřenec pro ochranu osobních údajů – zde

Informace o zpracování osobních údajů žáků jejich zákonných zástupců a zaměstnanců SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – zde

Zpracování osobních údajů ISIC karty – Informační povinnost ISIC

Záznamy o činnostech zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA SOŠ JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN

Níže uvedené záznamy o činnostech zpracování jsou vedené dle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

Správce osobních údajů:

 • Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01 Vsetín, tel: +420 575 755 011
 • e-mail: info@sosvsetin.cz
 • datová schránka: yisqzzi

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Pavel Vyroubal, tel:602, e-mail: poverenecgdpr@sosvsetin.cz

A. Základní účely zpracování v rámci zajištění vzdělávání

 1. přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole
 2. zajištění středního vzdělávání
 3. zajištění odborného výcviku, učební a odborné praxe
 4. evidence úrazů
 5. zřizování e-mailových účtů žákům
 6. organizace škol v přírodě, zájezdů, sportovních pobytových kurzů atd.
 7. vydávání školních průkazů (ISIC)
 8. testování a další evidence žáků v souvislosti s virovým onemocněním COVID-19
 9. vzdělávací program Erasmus +
 10. další vzdělávání pedagogických pracovníků

B. Základní účely zpracování v rámci poskytování služeb

 1.  poskytování poradenských služeb ve školách (a školních poradenských pracovištích)
 2. zajištění školního stravování

C. Základní účely zpracování interních a dalších procesů

 1. výběrová řízení na zaměstnance
 2. pracovněprávní a mzdová agenda
 3. evidence uchazečů o zaměstnání
 4. testování a další evidence zaměstnanců v souvislosti s virovým onemocněním COVID-19
 5. poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím
 6. sledování nepřítomnosti žáků ve škole z důvodu prokázání nároku na školní stravování (stravování za cenu pro žáky)
 7. prezentace příspěvkové organizace prostřednictvím zveřejnění pořízených zvukových a obrazových záznamů
 8. zveřejnění pracovních kontaktních údajů zaměstnanců školy (pedagogických pracovníků a vedení školy) na webových stránkách školy
 9. programy, projekty, žádosti o dotace
 10. vedení účetnictví příspěvkové organizace
 11. smlouvy a objednávky služeb
 12.  evidence majetku v aplikaci Fama+
 13. evidence, BOZP, PO
 14.  monitoring docházky
 15. vydávání a evidence průkazů zaměstnance (čip)
 16. vedení spisové služby v aplikaci Geovap
 17. vyřizování stížností, podnětů a oznámení
 18. zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek
 19. centralizovaný nástroj pro řízení přístupových oprávnění (Active directory)
 20. kontrola sítě a internetového provozu
 21. výkon práv subjektu údajů
 22. ochrana majetku, života a zdraví osob prostřednictvím kamerového systému se záznamem.

Podrobnější informace o jednotlivých záznamech naleznete – zde

 • Informace o zpracování testování žáků – zde
 • Informace o zpracování testování zaměstnanců – zde