Zavolejte nám! +420 575 755 011 info@sosvsetin.cz Benátky 1779, VSETÍN 755 01 Facebook Instagram
Aktuality2020-09-25T08:51:06+02:00

Ředitelské volno 29. 9. 2023

Ředitelské volno v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, vyhlašuji na pátek 29. 9. 2023 ředitelské volno z organizačních a provozních důvodů.   Mgr. Marek Wandrol ředitel školy

19.Zář, 2023|

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku V minulém týdnu proběhl první běh adaptačního kurzu pro žáky prvních ročníků, kterého se zúčastnily 4 třídní kolektivy. První den byl zaměřen na seznámení žáků navzájem a žáci hráli různé seznamovací hry. Druhý den byl věnován posilování týmového ducha třídy a navození atmosféry spolupráce a pomoci. Třetí den se podporovala vzájemná důvěra v kolektivu a posilování pozitivních vztahů mezi žáky. Posláním adaptačního kurzu je pomoci žákům s adaptací na nové školní prostředí, urychlení vytvoření přátelských vazeb a dobrého fungování třídního [...]

13.Zář, 2023|

Učitelé se vzdělávali

Učitelé gastrooborů se dne 31.8.2023 zúčastnili specializačního kurzu, který spočíval v nových trendech míchání drinků. Školení probíhalo pod vedením zkušeného barmana Adama Navrátila. Účastníky kurzu zaujal velmi zajímavým výkladem o barmanství, zkušenostmi ze své bohaté praxe, přípravou a ochutnávkou netradičních koktejlů namíchaných posledních trendů. Všichni absolventi kurzu obdrželi certifikát, a ze školení odcházeli nadšeni!    

08.Zář, 2023|

Zdravotní průkazy žáků gastro oborů – ZMĚNA

Od 1.7.2023 se zákonem č. 167/2023 Sb. mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Poměrně zásadní změnou je zrušení povinnosti mít zdravotní průkaz pro fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech ve stravovacích službách do kontaktu s potravinami a to: při jejich výrobě při zpracování nebo při uvádění potravin na trh Pro žáky nastupující do prvních ročníků gastro oborů (Kuchař - číšník, Cukrář, Gastronomie, Stravovací a ubytovací služby) tedy neplatí povinnost vyřídit si zdravotní průkaz.  

22.Srp, 2023|

ISIC karta pro žáky a zaměstnance školy

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že i naše škola vydává svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale funguje i jako mezinárodně uznávaný doklad žáka. Co přináší ISIC karta vydaná přes naši školu? - bližší informace Funguje jako čipová karta do školní jídelny. Nemusíte již tedy svému synovi/své dceři pořizovat speciální čip. Je oficiálním průkazem žáka naší školy. Mnohými institucemi je karta uznávána jako plnohodnotné potvrzení o studiu [...]

04.Čvc, 2023|
Go to Top