skolaplnaremesel.cz

Střední vzdělání s výučním listem – denní forma studia

Délka studia: 3 roky

Forma vzdělávání:  denní
Zakončení studia:  závěrečná zkouška – výuční list
Možnosti dalšího studia:  po úspěšném absolvování tříletého studia možnost pokračování v nástavbovém studiu.
Charakteristika oboru:  obor je určen pro chlapce i dívky, znalosti žáků – základní ručního zpracování kovů a strojního obrábění,   montážní a instalační práce, výroba, montáž a opravy částí elektrických zařízení, elektromontážní práce,   výroba, montáž a demontáž elektrických strojů a přístrojů.
Požadavky na uchazeče: Odpovídající zdravotní stav, lékařské potvrzení


Aktuální školní vzdělávací program – ŠVP 10 Elektrikář – silnoproud – 2021

Délka studia: 3 roky

Forma vzdělávání:  denní
Zakončení studia:  závěrečná zkouška – výuční list
Možnosti dalšího studia:  po úspěšném absolvování tříletého studia možnost pokračování v nástavbovém studiu.
Charakteristika oboru: obor je určen pro chlapce i dívky, znalosti žáků – po dobu výuky si žáci osvojují ruční a strojní opracování dřeva a materiálů nahrazujících dřevo, zhotovování, sestavování a osazování tesařských výrobků a konstrukcí, stavby dřevěných lešení, kovových lešení a výtahových šachet, provádění bednění a obedňovací práce. Rovněž procházejí kurzem pro obsluhu.
Požadavky na uchazeče: Odpovídající zdravotní stav, lékařské potvrzení


Aktuální školní vzdělávací program – ŠVP 12 Tesař – 2021

Délka studia: 3 roky

Forma vzdělávání:  denní
Zakončení studia:  závěrečná zkouška – výuční list
Možnosti dalšího studia:  po úspěšném absolvování tříletého studia možnost pokračování v nástavbovém studiu.
Charakteristika oboru: obor je určen pro chlapce i dívky, znalosti žáků – zdění nosných a výplňových zdí, příček komínů, provádění vnitřních a vnějších omítek, pokládání obkladů a dlažeb, jednoduché betonářské práce, osazování prefabrikátů a různých výrobků, provádění izolací proti zemní vlhkosti, nově probíhá výuka suchého zdění, přesné zdění tvárnic a také velká část učiva je zaměřena na montáž a osazování sádrokartonu.
Požadavky na uchazeče: Odpovídající zdravotní stav, lékařské potvrzení


Aktuální školní vzdělávací program – ŠVP 11 Zedník – 2021

Délka studia: 3 roky

Forma vzdělávání:  denní
Zakončení studia:  závěrečná zkouška – výuční list
Možnosti dalšího studia:  po úspěšném absolvování tříletého studia možnost pokračování v nástavbovém studiu.
Charakteristika oboru: obor je určen pro chlapce i dívky, znalosti žáků – montáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení. Spojování různých materiálů svařováním, lepením popř. jinými technologiemi a technikami, osazování a připojování různých zařízení, regulace provádění provozních zkoušek a uvádění zařízení do provozu. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu stanoveném RVP. Škola žákům nehradí zkoušky k získání svářečských průkazů.
Požadavky na uchazeče: Odpovídající zdravotní stav, lékařské potvrzení


Aktuální školní vzdělávací program – ŠVP 14 Instalatér – 2021

Délka studia: 3 roky

Forma vzdělávání:  denní
Zakončení studia:  závěrečná zkouška – výuční list
Možnosti dalšího studia:  po úspěšném absolvování tříletého studia možnost pokračování v nástavbovém studiu.
Charakteristika oboru: obor je určen pro chlapce i dívky, znalosti žáků – žáci se seznamují s materiálovou základnou, nářadím, stroji a zařízením na opracování dřeva, konstrukcemi a technologiemi výroby stavebně truhlářských výrobků a nábytku. Žáci procházejí základním výcvikem v opracování dřeva a materiálů dřevo nahrazující.
Požadavky na uchazeče: Odpovídající zdravotní stav, lékařské potvrzení


Aktuální školní vzdělávací program – ŠVP 13 Truhlář – 2021

Délka studia: 3 roky

Forma vzdělávání:  denní
Zakončení studia:  závěrečná zkouška – výuční list
Možnosti dalšího studia:  po úspěšném absolvování tříletého studia možnost pokračování v nástavbovém studiu.
Charakteristika oboru: obor je určen pro chlapce i dívky, délka studia tři roky, znalosti žáků – strojní obrábění – soustružení, frézování, vrtání, broušení,, výkresová dokumentace, technologické a pracovní postupy, určení a používání měřící a kontrolní prostředky pro sledování dílčí i konečné kvality obráběných ploch, zhotovování jednoduchých obrobků na číslicově řízených strojích z kovových i nekovových materiálů.
Požadavky na uchazeče: Odpovídající zdravotní stav, lékařské potvrzení


Aktuální školní vzdělávací program – ŠVP 9 Obráběč kovů – 2021

Délka studia: 3 roky

Forma vzdělávání:  denní
Zakončení studia:  závěrečná zkouška – výuční list
Možnosti dalšího studia:  po úspěšném absolvování tříletého studia možnost pokračování v nástavbovém studiu.
Charakteristika oboru: obor je určen pro chlapce i dívky, žáci se naučí především seřizovat, opravovat a provádět zkoušky nástrojů a pracovních pomůcek. V teoretickém vyučování získají dovednosti čtení strojírenských výkresů, schémat a technologické dokumentace, poznají druhy a vlastnosti materiálů a způsoby jejich označování. V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů používaných ve strojírenství, naučí se sestavovat nástroje a pracovní pomůcky a vyrábět jejich součásti.
Požadavky na uchazeče: Odpovídající zdravotní stav, lékařské potvrzení


Aktuální školní vzdělávací program – ŠVP 15 Nástrojář – 2021

Délka studia: 3 roky

Forma vzdělávání:  denní
Zakončení studia:  závěrečná zkouška – výuční list
Možnosti dalšího studia:  po úspěšném absolvování tříletého studia možnost pokračování v nástavbovém studiu.
Charakteristika oboru: obor je určen pro chlapce i dívky, délka studia tři roky, znalosti žáků – opravování silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků, provádění demontáže, kontroly a oprav jednotlivých částí a jejich montáže. Provádění funkční kontroly po provedené opravě, používání a obsluha diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidla a jejich částí, součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C. Škola žákům nehradí zkoušky k získání řidičského oprávnění.
Požadavky na uchazeče: Odpovídající zdravotní stav, lékařské potvrzení


Aktuální školní vzdělávací program – ŠVP 7 Mechanik opravář motorových vozidel – 2021

Délka studia: 3 roky

Forma vzdělávání:  denní
Zakončení studia:  závěrečná zkouška – výuční list
Možnosti dalšího studia:  po úspěšném absolvování tříletého studia možnost pokračování v nástavbovém studiu.
Charakteristika oboru: obor je určen pro chlapce i dívky, délka studia tři roky, znalosti žáků – opravování strojů a zařízení a jejich funkčních celků, provádění demontáže, kontroly oprav strojních součástí a jejich montáže, provádění funkční kontroly po provedené opravě, provádění základních ručních a strojních operací při rozpojování, spojování a opravách strojních součástí a provádění jednoduchých elektrotechnických prací přímo souvisejících s opravou příslušného zařízení. Zejména se jedná o energetické prostředky (traktory, nákladní automobily, samojízdné stroje) a pracovní stroje a zařízení používané v technologických procesech pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat. Absolvent umí provádět jednoduché renovace součástí, demontáže, výměny podskupin a částí strojů a zařízení. Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B, C. Škola žákům nehradí zkoušky k získání řidičského oprávnění. Součástí vzdělání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu stanoveném RVP. Škola žákům nehradí zkoušky k získání svářečských průkazů.
Požadavky na uchazeče: Odpovídající zdravotní stav, lékařské potvrzení


Aktuální školní vzdělávací program – ŠVP 8 Opravář zemědělských strojů – 2021

Délka studia: 3 roky

Forma vzdělávání:  denní
Zakončení studia:  závěrečná zkouška – výuční list
Možnosti dalšího studia:  po úspěšném absolvování tříletého studia možnost pokračování v nástavbovém studiu.
Charakteristika oboru: obor je určen pro dívky i chlapce, znalosti žáků – pálené hmoty, listové těsto, šlehané hmoty, těžké šlehané hmoty, třené a jádrové hmoty, pařížské pečivo, smetanové výrobky, zdobení a jednoduché malování, modelování marcipánu, DIA výrobky, dorty, rolády, řezy atd…
Požadavky na uchazeče: Odpovídající zdravotní stav, lékařské potvrzení


Aktuální školní vzdělávací program – ŠVP 6 Cukrář – 2021

Délka studia: 3 roky

Forma vzdělávání:  denní
Zakončení studia:  závěrečná zkouška – výuční list
Možnosti dalšího studia:  po úspěšném absolvování tříletého studia možnost pokračování v nástavbovém studiu.
Charakteristika oboru: obor je určen pro dívky i chlapce, znalosti žáků – technologická příprava polévek, hotových pokrmů, minutek ze všech druhů jatečních zvířat, ryb, zvěřiny, výrobky studené kuchyně, příprava moučných jídel, příloh. jednoduchá, složitá a slavnostní obsluha, obsluha bontonů a rautů, plesů a společenských večírků,… . Během praxe je možnost získat osvědčení “Barman”, při zvláštním kurzu pod vedením odborníků – kurz si hradí žáci sami.
Požadavky na uchazeče: Odpovídající zdravotní stav, lékařské potvrzení


Aktuální školní vzdělávací program – ŠVP 5 Kuchař – číšník – 2021

Délka studia: 3 roky

Forma vzdělávání:  denní
Zakončení studia:  závěrečná zkouška – výuční list
Možnosti dalšího studia:  —-
Charakteristika oboru: obor je určen pro dívky i chlapce, znalosti žáků – technologická příprava polévek, hotových pokrmů, minutek ze všech druhů jatečních zvířat, ryb, zvěřiny, výrobky studené kuchyně, příprava moučných jídel, příloh.
Požadavky na uchazeče: Odpovídající zdravotní stav, lékařské potvrzení

Aktuální školní vzdělávací program – ŠVP 16 Stravovací a ubytovací služby – 2021

Střední vzdělání s maturitou – denní forma studia

Délka studia: 4 roky

Forma vzdělávání:  denní
Zakončení studia: lze získat současně střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou
Možnosti dalšího studia: po úspěšném absolvování studia možnost pokračování ve studiu na vyšší odborné škole, VŠ
Možnosti uplatnění: možnost podnikání, řízení vlastního restauračního zařízení hotelového a restauračního typu
Charakteristika oboru: obor je určen pro dívky i chlapce, znalosti žáků – technologická příprava polévek, hotových pokrmů, minutek ze všech druhů jatečních zvířat, ryb, zvěřiny, výrobky studené kuchyně, příprava moučných jídel, příloh, jednoduchá, složitá a slavnostní obsluha, obsluha bontonů a rautů, plesů a společenských večírků,… . Během praxe je možnost získat osvědčení “Barman”, při zvláštním kurzu pod vedením odborníků – kurz si hradí žáci sami.
Požadavky na uchazeče: Odpovídající zdravotní stav, lékařské potvrzení


Aktuální školní vzdělávací program – ŠVP 1 Gastronomie – 2021

Délka studia: 4 roky

Forma vzdělávání:  denní
Zakončení studia: lze získat současně střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou
Možnosti dalšího studia: po úspěšném absolvování studia možnost pokračování ve studiu na VOŠ nebo VŠ
Charakteristika oboru: obor je určen pro chlapce i dívky, znalosti žáků – odborná terminologie oboru, základní způsoby ručního a strojního zpracování technických materiálů, základní montážní práce, opravy strojních částí automobilů, opravy tekutinových mechanizmů, opravy elektrických a elektronických zařízení, diagnostikování motorových vozidel, jednodušší opravy karoserií automobilů, základní právní normy BOZP a hygienické předpisy při práci. Získání řidičského oprávnění skupiny B,C. Škola žákům nehradí zkoušky k získání řidičského oprávnění.
Požadavky na uchazeče: Odpovídající zdravotní stav, lékařské potvrzení


Aktuální školní vzdělávací program – ŠVP 2 Autotronik – 2021

Délka studia: 4 roky

Forma vzdělávání:  denní
Zakončení studia: lze získat současně střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou
Možnosti dalšího studia: po úspěšném absolvování studia možnost pokračování ve studiu na VOŠ nebo VŠ
Charakteristika oboru: obor je určen pro chlapce i dívky, znalosti žáků – řízení, seřizování, obsluha a údržba všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, obráběcích linek a jejich příslušenství, jiné techniky prostřednictvím programovatelných automatů, obsluha a programování výrobních strojů, práce na NC a CNC systémech.
Požadavky na uchazeče: Odpovídající zdravotní stav, lékařské potvrzení


Aktuální školní vzdělávací program – ŠVP 3 Mechanik seřizovač – 2021

Střední vzdělání s maturitou – Nástavbové studium

Délka studia: 2 roky

Forma vzdělávání:  denní
Zakončení studia: maturitní zkouška – maturitní vysvědčení
Možnosti dalšího studia: po úspěšném absolvování možnost pokračování studia na vysoké škole
Charakteristika oboru: obor je určen pro chlapce i dívky, znalosti žáků – prohloubení a rozšíření znalostí, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Dovednosti z ekonomické, účetní a administrativní agendy právní jazykové a komunikativní dovednosti včetně práce s PC, znalosti potřebné pro zřízení a provoz vlastní firmy
Požadavky na uchazeče: dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., nevyžadujeme lékařské potvrzení


Aktuální školní vzdělávací program – ŠVP 4 Podnikání – 2021

Vysvětlivky

* Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje
** Finanční podpora od sociálních partnerů

L+H – lze získat současně střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou

Bližší informace o finanční podpoře oborů: