Realizované projekty

Zrealizované projekty

Aktuální zapojení do projektů:

Byli jsme REALIZÁTOŘI projektů:

Byli jsme PARTNEŘI projektů:

  • Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III
  • Učíme se anglicky – společně a efektivně
  • Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání
  • Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji
  • Zlepšování podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na SŠ a ZŠ
  • Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji
  • UNIV 3
  • Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

 Ukončené mezinárodní projekty:

  • Šance pro řemeslo – šance pro Evropu (Leonardo da Vinci)
  • Vsetínsko-púchovské cyklotoulky