Zavolejte nám! +420 575 755 011 info@sosvsetin.czBenátky 1779, VSETÍN 755 01 Facebook

Obecné informace k přijímacímu řízení

Obecné informace k přijímacímu řízení2020-08-13T09:28:19+00:00

INFORMACE o přijímacím řízení 2020

Podrobnější informace ohledně přijímacího řízení naleznete v přiložených souborech nebo přímo na webových stránkách:

CERMAT a na stránkách Burza škol

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 • Termín zveřejnění výsledků – 3. července 2020

 • Zápisový lístek je možné odevzdat od 3. 7. 2020 do 13. 7. 2020.

 • Termín  pro odevzdání zápisového lístku je: nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Výsledky 2. kola naleznete zde – 0 – Seznam přijatých uchazečů – 2.kolo na web

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – maturitní obory

 • Termín zveřejnění výsledků – 16. června 2020.

 • Zápisový lístek pro učební obor je možné odevzdat od 23. června 2020.

 • Termín  pro odevzdání zápisového lístku je: nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.  Z důvodu trvání mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách prosíme o zaslání zápisového lístku poštou.

 • U uchazečů, kteří se zároveň hlásí na maturitní obor je další možnost odevzdání zápisového lístku do 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení do maturitních oborů.  Zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – učební obory

 • Termín zveřejnění výsledků – 22. dubna 2020.

 • Zápisový lístek pro učební obor je možné odevzdat od 22. dubna 2020.

 • Termín  pro odevzdání zápisového lístku je: nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (doporučený termín – 7. 5. 2020).  Z důvodu trvání mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách prosíme o zaslání zápisového lístku poštou.

 • U uchazečů, kteří se zároveň hlásí na maturitní obor je další možnost odevzdání zápisového lístku do 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení do maturitních oborů.  Zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně.

Důležité termíny

Termín podání přihlášek do 1. března 2020 všechny obory vzdělání (obory vzdělání bez talentové zkoušky, s výučním listem, nástavbové studium, zkrácené studium, a to do všech forem vzdělávání).
Termín jednotných zkoušek Termíny jednotných přijímacích zkoušek MŠMT

Organizace jednotné přijímací zkoušky

Studium 1. kolo –

  1. termín

1. kolo –

  2. termín

Náhradní termín

k 1. termínu

Náhradní termín

k 2. termínu

Čtyřleté a nástavbové  8. 6. 2020  x  23. 6. 2020  x

Jednotná přijímací zkouška 2020 – bližší informace

Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři – školní rok 2020/2021

STÁHNOUT
STÁHNOUT

Vzdělávací nabídka pro školní rok 2020/2021 a bližší informace o Stipendijním programu u vybraných oborů (finanční podpora oborů)

PŘEHLED
PŘEHLED