INFORMACE o přijímacím řízení “Jaro 2024”

Podrobnější informace ohledně přijímacího řízení naleznete v přiložených souborech nebo přímo na webových stránkách:

Důležité termíny

Termín a způsob podání

přihlášek do 1. kola

 • od 1. února do 20. února 2024 – podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů

 • způsob podání přihlášky – návod zde

1) elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu),

2) zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému a nebo

3) papírovou přihláškou s přílohami.

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),

 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.

 • pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Výběr škol – prioritizace – na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání – lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole – pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu.

Další důležitá data 1. kola

 

 • termíny jednotných přijímacích zkoušek MŠMT – zde

 • 10., 13. a 14. května 2024 – nahlížení do spisu

 • 15. května 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)

Organizace jednotné přijímací zkoušky

Studium

1. kolo –

  1. řádný termín

1. kolo –

  2. řádný termín

Náhradní termín

k 1. termínu

Náhradní termín

k 2. termínu

Čtyřleté a nástavbové  12. dubna 2024 15. dubna 2024  29. dubna 2024 30. dubna 2024

KDE se budou konat zkoušky?

 • Školní části přijímacích zkoušek se konají v jednotlivých středních školách, které je vypisují.

 • Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) budete konat výhradně na některých ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánek, které Vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x ve stejné škole.

 • Náhradní termín JPZ budete konat ve škole, kde se měl konat termín řádný.

Jednotná přijímací zkouška – bližší informace

Tiskopisy (aktuální) přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

STÁHNOUT
STÁHNOUT

Akutální vzdělávací nabídka a bližší informace o Stipendijním programu u vybraných oborů (finanční podpora oborů)

PŘEHLED
PŘEHLED