INFORMACE o přijímacím řízení “Jaro 2023”

Podrobnější informace ohledně přijímacího řízení naleznete v přiložených souborech nebo přímo na webových stránkách:

CERMAT a na stránkách Burza škol

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení – maturitní obory 28. 4. 2023 a 18. 5. 2023 náhradní termín

Výsledky 1. kola přijímacího řízení – učební obory 24. 4. 2023

 

Důležité termíny

Termín podání přihlášek

  • do 1. března 2023 musí být přihláška odevzdána na příslušné střední škole

  • platí pro všechny obory vzdělání (obory vzdělání bez talentové zkoušky, s výučním listem, nástavbové studium, zkrácené studium, a to do všech forem vzdělávání),

  • přihlášku ke studiu je možné odevzdat – odesláním doporučeně poštou, osobně na vrátnici školy nebo vhozením do poštovní schránky školy.

Termín jednotných zkoušek

  • termíny jednotných přijímacích zkoušek MŠMT – zde

Termín pro odevzdání zápisové lístku

  • pro učební obory nejdříve 22. dubna 2023 + 10 pracovních dnů

  • pro maturitní obory nejdříve 28. dubna 2023 + 10 pracovních dnů

  • bližší informace o zápisovém lístku – zde

  • povinnost odevzdat zápisový lístek neplatí pro nástavbové studium

Organizace jednotné přijímací zkoušky

Studium

1. kolo –

  1. řádný termín

1. kolo –

  2. řádný termín

Náhradní termín

k 1. termínu

Náhradní termín

k 2. termínu

Čtyřleté a nástavbové  13. 4. 2023 14. 4. 2023  10. 5. 2023 11. 5. 2023

Jednotná přijímací zkouška – bližší informace

Tiskopisy (aktuální) přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vysvětlivky k přihláškám ke studiu (platné od školního roku 2020/2021) – zde

STÁHNOUT
STÁHNOUT

Akutální vzdělávací nabídka a bližší informace o Stipendijním programu u vybraných oborů (finanční podpora oborů)

PŘEHLED
PŘEHLED