Profesní kvalifikace

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01 Vsetín je autorizovanou osobou, dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Zákon č. 179/2006 Sb., umožňuje uchazečům získat celostátně platné osvědčení, na vědomosti a dovedností, které uchazeč získal praxí v oboru a nemá k němu žádný řádný úřední doklad – vzdělání (vysvědčení, osvědčení).

Pokud se uchazeč přihlásí ke zkoušce a uspěje, získá doklad o profesní kvalifikaci.

V případě, že získá všechny profesní kvalifikace vedoucí k úplné kvalifikaci, může zažádat školské zařízení o vykonání závěrečné zkoušky, a získat tak výuční list v oboru.

Informace k profesním kvalifikacím najde uchazeč na stránkách: www.narodni-kvalifikace.cz. Dále zde uchazeč najde požadavky, které souvisí se zkouškou pro danou profesní kvalifikaci. Zkoušky probíhají za finanční úplatu.

Bližší informace

PhDr. Alena Hlavicová – zástupce ředitele pro odborný výcvik

hlavicova.alena@sosvsetin.cz
571 412 179
736 679 532

OZNÁMENÍ o konání zkoušek z profesní kvalifikace obor Brusič kovů 23-024-H:

oznamujeme, že v níže uvedených dnech a hodinách se budou ve SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín konat zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace podávané podle § 17 odst. 3. zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělání:

23-024-H Brusič kovů

 • Den, čas a místo konání zkoušky:             6. 3. 20217. 3. 2021 – od 6.00 h
 • Místo konání zkoušky:                                Bobrky 466, Vsetín 755 01, hala F, stroj. dílna

Změna termínů vyhrazena dle aktuální epidemiologické situace.

OZNÁMENÍ o konání zkoušek z profesní kvalifikace obor Kuchař (kód: 65-99-H/01):

oznamujeme, že v níže uvedených dnech a hodinách se budou ve SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín konat zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace podávané podle § 17 odst. 3. zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělání:

65-001-H Příprava teplých pokrmů

 • Den, čas a místo konání zkoušky:             12. 1. 2021, v 6.00 hod.
 • Místo konání zkoušky:                                Restaurace Bečva, Školní 1824, Vsetín 755 01

65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně    

 • Den, čas a místo konání zkoušky:             13. 1. 2021, v 6.00 hod.
 • Místo konání zkoušky:                                  Restaurace Bečva, Školní 1824, Vsetín 755 01

65-004-H Příprava minutek

 • Den, čas a místo konání zkoušky:             13. 1. 2021 v 11.30 hod.
 • Místo konání zkoušky:                                  Restaurace Bečva, Školní 1824, Vsetín 755 01

Změna termínů vyhrazena dle aktuální epidemiologické situace.

Aktuální nabídka profesních kvalifikací

Úplná profesní kvalifikace oboru

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

 • 26-017-H Montér elektrických instalací
 • 26-018-H Montér elektrických sítí
 • 26-019-H Montér elektrických rozvaděčů
 • 26-020-H Montér slaboproudých zařízení
 • 26-021-H Montér hromosvodů

(pět uvedených profesních kvalifikací tvoří úplnou profesní kvalifikaci)

Úplná profesní kvalifikace oboru

Úplná profesní kvalifikace oboru 65-51-H/01 Kuchař – číšník se skládá ze dvou oborů, tudíž pro úplnou profesní kvalifikaci je nutné mít všechny čtyři profesní kvalifikace

65-99-H/01 Kuchař

 • 65-001-H Příprava teplých pokrmů
 • 65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně
 • 65-004-H Příprava minutek

(tři uvedené profesní kvalifikace tvoří úplnou profesní kvalifikaci)

Úplná profesní kvalifikace oboru

65-99-H/02 Číšník

 • 65-008-H Složitá obsluha hostů

(uvedená profesní kvalifikace tvoří úplnou profesní kvalifikaci)

Úplná profesní kvalifikace oboru

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

 • 41-027-H Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin
 • 41-028-H Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat

(dvě uvedené profesní kvalifikace tvoří úplnou profesní kvalifikaci) 

Úplná profesní kvalifikace oboru

36-52-H/01 Instalatér

 • 36-003-H Montér vnitřního rozvodu a kanalizace
 • 36-004-H Topenář
 • 36-005-H Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení

(tři uvedené profesní kvalifikace tvoří úplnou profesní kvalifikaci) 

Úplná profesní kvalifikace oboru

23-56-H/01 Obráběč kovů

 • 23-002-H Soustružení kovových materiálů
 • 23-003-H Frézování kovových materiálů
 • 23-004-H Broušení kovových materiálů
 • 23-005-H Vrtání kovových materiálů
 • 23-006-H Obsluha CNC obráběcích strojů

(pět uvedených profesních kvalifikací tvoří úplnou profesní kvalifikaci)