Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. 2017073 “Zajištění praktického výcviku v řízení vozidel sk. B, C a T pro žáky SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín“.

ve Vsetíně 13. září 2017

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. 2017073

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. VZ/2017/1/01 “SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – nátěr střech pavilonů 1-7”

ve Vsetíně 26. července 2017

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. VZ/2017/1/01

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. VZ/2016/02/004 “SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín -lakovací kabina na OP Bobrky”

ve Vsetíně 30. září 2016

Kompletní informace a dokumentace k veřejné zakázce jsou zveřejněny na profilu zadavatele:

www.kdv.cz

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. VZ/2015/2/01  “Oprava zdravoinstalace  1 – 4 pavilon”

ve Vsetíně 16. července 2015

“Oprava zdravoinstalace 1 – 4 pavilon”

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. VZ/2016/2/003 “SOŠ J.Sousedíka Vsetín – nákup soustruhu a frézky” ve Vsetíně 30. září 2016

Výzva k podání nabídek

Kompletní informace a dokumentace k veřejné zakázce jsou zveřejněny na profilu zadavatele:

www.kdv.cz

ZMĚNA č. 1 ze dne 10. října 2016
Výzva k podání nabídek – změna č.1

Specifikace – soustruh

Specifikace – frézka 

Položkový rozpočet

Informace

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. VZ/2016/02/2 – “SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – zateplení střech na pavilonech 1-4”

ve Vsetíně 26. září 2016

Výzva k podání nabídek
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
Návrh smlouvy o dílo
Soupis prací – zateplení střechy na pavilonu 1
Soupis prací – zateplení střechy na pavilonu 2
Soupis prací – zateplení střechy na pavilonu 3
Soupis prací – zateplení střechy na pavilonu 4

Kompletní informace a dokumentace k veřejné zakázce jsou zveřejněny na profilu zadavatele.


ZMĚNA č. 1  ze dne 4. října 2016
Výzva k podání nabídek 
Návrh smlouvy o dílo
Soupis prací zateplení střechy na pavilonu 1
Soupis prací zateplení střechy na pavilonu 2
Soupis prací zateplení střechy na pavilonu 3
Soupis prací zateplení střechy na pavilonu 4

ve Vsetíně 4. října 2016

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. C152311 “Zakázka na zajištění: 1. zahraničního jazykového kurzu pro učitele; 2. zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky střední školy”

ve Vsetíně 22. července 2015

Výzva k podání nabídek Zakázka na zajištění: 1. zahraničního jazykového kurzu pro učitele; 2. zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky střední školy”

Příloha č. 1a)
Příloha č. 1b)
Příloha č. 1c)
Příloha č. 2a)
Příloha č. 3) 
Příloha č. 3_1)
Příloha č. 4)

VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
Oznámení o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. VZ/2016/02/001  – “SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – OP Bečva – Rekonstrukce VZT”

ve Vsetíně 12. července 2016

Výzva k podání nabídek “SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – OP Bečva – Rekonstrukce VZT”
Příloha č. 1 – Smlouva o dílo
Kompletní informace a dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/20016/02/001 jsou zveřejněny na profilu zadavatele:
www.kdv.cz

Doplněné informace ze dne 20_7_2016
Výzva – změna č. 1
Smlouva o dílo – změna č. 1
Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. 151/2014  “Dodávka ICT zařízení do výuky na SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín“.
ve Vsetíně 30. 9. 2014

Výzva k podání nabídek “Dodávka ICT zařízení do výuky na SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín”

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. VZ/2015/2/02  – SOŠ J. Sousedíka Vsetín – výměna výtahu OP Bečva

ve Vsetíně 14. srpna 2015