Dějiny školy začínají rokem 1953 vznikem Střediska praktického vyučování, tehdy pracovních záloh. Později toto středisko přechází pod Pozemní stavby Olomouc n.p..

V roce 1985 vzniká samostatné Střední odborné učiliště stavební.

Se společenskými změnami po roce 1989 došlo k dalším změnám. Učiliště se stalo právním subjektem a změnil se jak název školy na Střední odborné učiliště Vsetín, Turkmenská 1612, tak i struktura oborů, kterým se lze vyučit. K původním čistě stavebním oborům (zedník, tesař, truhlář, instalatér, elektrikář) přibyly obory gastronomie a služeb (kuchař, cukrář, číšník, servírka), čímž se rozšířily možnosti pro učňovský dorost.

Od 1.1.2004 došlo k zásadní změně a to, že se SOU Vsetín, Turkmenská 1612 sloučilo s SOU zemědělským a OU, Záviše Kalandry, Vsetín a vznikl nový subjekt pod názvem: Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Vsetín, Turkmenská 1612.

Od 1.8.2004 došlo ke změně názvu školy z důvodu přestěhování do nové budovy (bývalá ZŠ Rybníky) – nový název Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Vsetín, Benátky 1779. Škola navíc pod sebe pojímá i žáky SOU strojírenského, s.r.o..

Od 1.9.2005 došlo ke změně názvu školy z původního SOU a OU na: Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín. Škole byl přidělen čestný název po významné osobnosti města Vsetína.

Od 1.7.2011 došlo ke sloučení se Střední školou obchodu a služeb Vsetín a tím ve vzdělávací nabídce školy přibyly 4 obory – Ekonomika a Podnikání, Obchodník, Prodavač, Krejčí.

Svým pojetím je dnes Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, jako, co do počtu žáků a nabízených oborů vzdělávání, jedna z největších odborných škol ve Zlínském kraji, přirozeným střediskem vzdělávání pro celý vsetínský region.

KDO BYL JOSEF SOUSEDÍK  (18. 12. 1894 – 15. 12. 1944)

Josef Sousedík byl geniální vynálezce, významný průmyslník a politik. Osobní přítel Tomáše Bati i Tomáše G. Masaryka. Díky svému neobyčejnému talentu byl přezdíván “Valašský Edison”. Za druhé světové války působil jako hlava protinacistického odboje na Vsetínsku. Prezident Beneš Sousedíkovo hrdinství ocenil po válce udělením Československého válečného kříže. V roce 1920 otevřel vlastní závod na výrobu elektromotorů a dalších strojů podle svých patentů. Závod se mnoho let úspěšně rozrůstal, v jednu chvíli zaměstnával více než 350 pracovníků. Josef Sousedík odmítl nabídku zlínského podnikatele Tomáše Bati na vytvoření společného podniku a když se později v důsledku hospodářské krize dostal do potíží, získala jeho podnik v roce 1934 v konkursu společnost Ringhofer-Tatra. Sousedík zde pracoval až do roku 1940 na ředitelském místě. Poté nadále s podnikem spolupracoval, ale v důsledku válečných událostí pouze jako soukromník. Jeho elektrotechnická továrna také sestrojila mnoho komponent známého železničního vozu Slovenská strela.

Dřevěné modely vynálezů – Slovenská strela, Elektromobil
Žáci naší školy oboru Truhlář vyrobili pod vedením učitele odborného výcviku Jana Kratiny dřevěné modely dvou vynálezů Josefa Sousedíka – Slovenské strely a Elektromobilu.

Dřevěné modely vynálezů – Slovenská strela, Elektromobil
Žáci naší školy oboru Truhlář vyrobili pod vedením učitele odborného výcviku Jana Kratiny dřevěné modely dvou vynálezů Josefa Sousedíka – Slovenské strely a Elektromobilu.

Vydání a křest autobiografické knihy o Josefu Sousedíkovi

Dne 28. října 2016 byl oceněn na Pražském hradě medailí Za hrdinství in memoriam. Ocenění z rukou prezidenta republiky převzal jeho syn Tomáš Sousedík. Slavnostní setkání u této příležitosti proběhlo na vsetínském zámku.

V roce 2013 byla vydána autobiografická kniha o životě a tvůrčí činnosti Josefa Sousedíka. Křest knihy proběhl ve Vsetíně i v Praze v Betlémské kapli.

Výstava v Baťově mrakodrapu
U příležitosti 120. výročí narození a 70. výročí úmrtí jsme uspořádali na počest Josefa Sousedíka výstavu v Baťově mrakodrapu v měsících červenci a sprnu 2014. Výstavu zhlédly i syn pana Sousedíka, Tomáš. Při této příležitosti proběhlo i neformální setkání s veřejností a zástupci Zlínského kraje.

Získali jsme elektromotor Josefa Sousedíka
Stali jsme se vlastníky elektromotoru, který nám nabídl pan Antonín Zelina.

Rozhovor – Český rozhlas
www.rozhlas.cz