Parlament by měl pomáhat vytvářet demokratické klima ve škole, rozvíjet zájem o dění kolem sebe a napomáhat k vytváření takových postojů, které jsou potřebné pro fungování demokratické společnosti.

Cílem činnosti žákovského parlamentu (ŽP) je aktivní zapojení žáků do života školy. U nás byl založen v dubnu roku 2013. Nabízí žákům prostor podílet se na správě školy a dávat podněty k jejímu rozvoji. Učí žáky jednat s dospělými, vyslovit, odůvodnit i prosazovat svůj názor.

Jak funguje?

Každá třída všech oborů Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín si zvolí 1 až 2 žáky (zástupce), kteří se budou pravidelně zúčastňovat schůzek parlamentu. Zde zástupci prezentují za svou třídu problémy, se kterými se ve škole potkávají. Přicházejí s různými změnami, nápady a podněty, které by mohly být prospěšné pro všechny žáky. O problémech diskutují, rozdělují si a řeší úkoly, které by měly vést k pozitivním změnám ve škole. Na třídnických hodinách pak informují třídní učitele a spolužáky o činnosti parlamentu, chystaných akcích atd.

K čemu je dobrý?

  • Žáci se aktivně zapojí do života školy.
  • Rozvíjí v žácích občanské dovednosti.
  • Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou.
  • Učí žáky odpovědnosti za svou práci a za své chování.
  • Podporuje pozitivní vztahy žáků napříč ročníky.
Předseda ŽP Jakub Žídek 2. N
Rada ŽP Tereza Štusková 1.AM
Jakub Christ 2.BM
Hana Horalíková 3.C
Jan Žižka 1.F
Zástupci do KPDM Jan Pantálek, Tereza Štusková 3.B, 1.AM