Zavolejte nám! +420 575 755 011 info@sosvsetin.czBenátky 1779, VSETÍN 755 01 Facebook

Žákovský parlament

Žákovský parlament2019-09-30T18:17:32+00:00

Parlament by měl pomáhat vytvářet demokratické klima ve škole, rozvíjet zájem o dění kolem sebe a napomáhat k vytváření takových postojů, které jsou potřebné pro fungování demokratické společnosti.

Cílem činnosti žákovského parlamentu (ŽP) je aktivní zapojení žáků do života školy. U nás byl založen v dubnu roku 2013. Nabízí žákům prostor podílet se na správě školy a dávat podněty k jejímu rozvoji. Učí žáky jednat s dospělými, vyslovit, odůvodnit i prosazovat svůj názor.

Jak funguje?

Každá třída všech oborů Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín si zvolí 1 až 2 žáky (zástupce), kteří se budou pravidelně zúčastňovat schůzek parlamentu. Zde zástupci prezentují za svou třídu problémy, se kterými se ve škole potkávají. Přicházejí s různými změnami, nápady a podněty, které by mohly být prospěšné pro všechny žáky. O problémech diskutují, rozdělují si a řeší úkoly, které by měly vést k pozitivním změnám ve škole. Na třídnických hodinách pak informují třídní učitele a spolužáky o činnosti parlamentu, chystaných akcích atd.

K čemu je dobrý?

  • Žáci se aktivně zapojí do života školy.
  • Rozvíjí v žácích občanské dovednosti.
  • Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou.
  • Učí žáky odpovědnosti za svou práci a za své chování.
  • Podporuje pozitivní vztahy žáků napříč ročníky.
 Předseda ŽP          Jan Kopecký (2.BMA)
 Rada ŽP
Eliška Bartoňová (2.C), Lucie Buriánková (2.D)
Štěpán Fojtů (3.AM), Kristýna Gerstbergerová, Táňa Plachtovičová (3.BMB)
Dominik Vaculík (3.F), Kryštof Baďura (1.B)
Silvie Polášková (4.BM), Veronika Jurčová (1.D)