Bližší informace k maturitní zkouškce – https://maturita.cermat.cz/

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to:

Témata k maturitní zkoušce 2023

65-41-L/01 Gastronomie

Společná část maturitní zkoušky

 • Didaktický test – český jazyk a literatura
 • Didaktický test – cizí jazyk, nebo matematika

Profilová část maturitní zkoušky

 • Písemná zkouška – český jazyk a literatura
 • Písemná zkouška – cizí jazyk
 • Ústní zkouška – český jazyk a literatura (český jazyk a literatura)
 • Ústní zkouška – cizí jazyk (anglický | německý)
 • Ústní zkouška z odborných předmětů (gastronomie, ekonomika a podnikání)
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (odborný výcvik)
 • Ústní nepovinná zkouška – (anglický jazyk, matematika)

Způsob a kritéria hodnocení profilové zkoušky

 • Písemná zkouška – český jazyk a literatura
 • Písemná zkouška – cizí jazyk
 • Ústní zkouška – český jazyk a literatura (český jazyk a literatura)
 • Ústní zkouška – cizí jazyk (anglický | německý)
 • Ústní zkouška z odborných předmětů (gastronomie, ekonomika a podnikání)
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (odborný výcvik)
 • Ústní nepovinná zkouška – (anglický jazyk, matematika)

64-41-L/51 Podnikání

Společná část maturitní zkoušky

 • Didaktický test – český jazyk a literatura
 • Didaktický test – cizí jazyk, nebo matematika

Profilová část maturitní zkoušky

Způsob a kritéria hodnocení profilové zkoušky

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Společná část maturitní zkoušky

 • Didaktický test – český jazyk a literatura
 • Didaktický test – cizí jazyk, nebo matematika

Profilová část maturitní zkoušky

Způsob a kritéria hodnocení profilové zkoušky

39-41-L/01 Autotronik

Společná část maturitní zkoušky

 • Didaktický test – český jazyk a literatura
 • Didaktický test – cizí jazyk, nebo matematika

Profilová část maturitní zkoušky

Způsob a kritéria hodnocení profilové zkoušky