Bližší informace k maturitní zkouškce – www.novamaturita.cz

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to:

Témata k maturitní zkoušce 2021

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Společná část maturitní zkoušky

  • Didaktický test – český jazyk a literatura
  • Didaktický test – cizí jazyk, nebo matematika

Profilová část maturitní zkoušky

65-41-L/01 Gastronomie

Společná část maturitní zkoušky

  • Didaktický test – český jazyk a literatura
  • Didaktický test – cizí jazyk, nebo matematika

Profilová část maturitní zkoušky

64-41-L/51 Podnikání

Společná část maturitní zkoušky

  • Didaktický test – český jazyk a literatura
  • Didaktický test – cizí jazyk, nebo matematika

Profilová část maturitní zkoušky

23-45-L/001 Mechanik seřizovač

Společná část maturitní zkoušky

  • Didaktický test – český jazyk a literatura
  • Didaktický test – cizí jazyk, nebo matematika

Profilová část maturitní zkoušky

39-41-L/01 Autotronik

Společná část maturitní zkoušky

  • Didaktický test – český jazyk a literatura
  • Didaktický test – cizí jazyk, nebo matematika

Profilová část maturitní zkoušky