Bližší informace k maturitní zkouškce – https://maturita.cermat.cz/

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to:

 • do 1. prosince 2023 pro jarní zkušební období 2024
 • do 25. června 2024 pro podzimní zkušební období 2024
 • Přihláška k maturitní zkoušce
 • změny v maturitní zkouškce od roku 2021: Informace, ČJL, Cizí jazyk
 • termíny maturit “Jaro 2024” – zde
 • termíny maturit “Podzim 2024” – zde

Témata k maturitní zkoušce 2024

65-41-L/01 Gastronomie

Společná část maturitní zkoušky

 • Didaktický test – český jazyk a literatura
 • Didaktický test – cizí jazyk, nebo matematika

Profilová část maturitní zkoušky

Způsob a kritéria hodnocení profilové zkoušky

64-41-L/51 Podnikání

Společná část maturitní zkoušky

 • Didaktický test – český jazyk a literatura
 • Didaktický test – cizí jazyk, nebo matematika

Profilová část maturitní zkoušky

Způsob a kritéria hodnocení profilové zkoušky

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Společná část maturitní zkoušky

 • Didaktický test – český jazyk a literatura
 • Didaktický test – cizí jazyk, nebo matematika

Profilová část maturitní zkoušky

Způsob a kritéria hodnocení profilové zkoušky

39-41-L/01 Autotronik

Společná část maturitní zkoušky

 • Didaktický test – český jazyk a literatura
 • Didaktický test – cizí jazyk, nebo matematika

Profilová část maturitní zkoušky

Způsob a kritéria hodnocení profilové zkoušky