Informace zveřejňové o povinném subjektu – základní informace o škole (v návaznosti na zákon č. 106/1999 Sb. a vyhlášku 442/2006 Sb.).

1. Název školy: Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

2. Právní forma: příspěvková organizace

3. Statutární orgán: Mgr. Marek Wandrol, ředitel školy – jmenování ředitele

4. Statutární zástupce ředitele: PaedDr. Bronislava Kudelová, zástupce ředitel

5. Zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

6. Adresa:
– škola: Benátky 1779, 755 01 Vsetín
– odloučené pracoviště: Školní 1824, 755 01 Vsetín (restaurace Bečva)
– odloučené pracoviště: Bobrky 466, 755 01 Vsetín
– odloučené pracoviště: Družstevní 1646, 755 01 Vsetín

7. Kontaktní údaje:
spojovatelka – 575 755 011
sekretariát ředitele – 575 755 020
fax -575 755 046
TELEFONNÍ SEZNAM (pedagogičtí pracovníci)
TELEFONNÍ SEZNAM (vedení školy + THP)

8. Kontaktní osoba:
Gabriela Válková, asistentka ředitele a statutárního zástupce ředitele
737 648 311
valkova.gabriela@sosvsetin.cz

9. Kontaktní poštovní adresa:
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Benátky 1779, 755 01 Vsetín

10. Adresa internetové stránky: www.sosvsetin.cz

11. ID datové schránky: yisqzzi

12. Elektronická adresa školy:

13. Bankovní spojení:
ČSOB Vsetín – 2676725/0300
ČSOB Vsetín – 260238322/0300 – pro stravování
IČO: 13643878
DIČ: CZ13643878

14. Identifikátory organizace:
IZO: 013 643 878 – Střední škola
RED IZO: 6000 18 253 – Střední škola
IZO: 110 014 791 – Školní jídelna

15. Celkové kapacity:
1250 žáků (škola)
1300 žáků (školní jídelna)

16. Dokumenty školy:
Zřizovací listina školy
Dodatek č. 1 ke ZL
Dodatek č. 2 ke ZL
Dodatek č. 3 ke ZL
Dodatek č. 4 ke ZL
Dodatek č. 5 ke ZL
Dodatek č. 5 ke ZL příloha

Dodatek č. 6 ke ZL
Dodatek č. 7 ke ZL
Dodatek č. 8 ke ZL
Dodatek č. 9 ke ZL
Dodatek č. 10 ke ZL
Dodatek č. 11 ke ZL
Dodatek č. 12 ke ZL
Dodatek č. 13 ke ZL
Dodatek č. 14 ke ZL
Dodatek č. 15 ke ZL

Dodatek č. 16

17. Formuláře: – Tiskopisy ke stažení

18. Žádosti o informace a další podání – Žádost

 19. Opravné prostředky:
Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

20. Popisy postupů – návody na řešení životních situací:
PhDr. Martina Jandorová, školní psycholog, 739 341 386
jandorova.martina@sosvsetin.cz
Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve středních školách: www.portal.gov.cz

21. Nejdůležitější používané předpisy:
Správní řád a Školský zákon + další předpisy

22. Úhrady za poskytování informaci:
Sazebník úhrad za poskytovaní informací

23. Výroční zpráva školy

Výroční zpráva 2022/2023

Výroční zpráva 2021/2022
Výroční zpráva za školní rok 2020/2021

24. Rozpočet školy

Upravený rozpočet na rok 2023

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026

Schválený rozpočet 2024, schválený rozpočtový výhled 2025 – 2026 a schválený upravený rozpočet 2023 ke zveřejnění

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025

Schválený rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na rok 2023,2024