Školská rada je zřízena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a při své činnosti se řídí ustanoveními  § 167 a § 168 tohoto zákona.

Citace zák. 561/2004 Sb. § 167 a 168

Členové školské rady

PŘEDSEDA:
Ing. Tomáš Sousedík syn Josefa Sousedíka jmenovaný zřizovatelem
MÍSTOPŘEDSEDA:
Ing. Markéta Čížová učitelka zvolena pedagogickým sborem
ZAPISOVATEL:
Ing. Markéta Čížová učitelka zvolena pedagogickým sborem
ČLENOVÉ:
Mgr. Táňa Valentová Nersesjan
    člen Rady Zlínského kraje jmenovaná zřizovatelem
Milan Kratochvíl učitel odborného výcviku zvolen pedagogickým sborem
Petr Novosad
zletilý žák zvolena zákonn. zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky školy
Jan Gottfried zákonný zástupce žáka zvolen zákonn. zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky školy