Školská rada je zřízena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a při své činnosti se řídí ustanoveními  § 167 a § 168 tohoto zákona.

Citace zák. 561/2004 Sb. § 167 a 168

Členové školské rady

PŘEDSEDA:
Ing. Viktor Nevrlý člen Rady Zlínského kraje jmenovaný zřizovatelem
MÍSTOPŘEDSEDA:
Ing. Tomáš Sousedík   syn Josefa Sousedíka jmenovaný zřizovatelem
ZAPISOVATEL:
Ing. Markéta Čížová učitelka zvolena pedagogickým sborem
ČLENOVÉ:
Milan Kratochvíl učitel odborného výcviku zvolen pedagogickým sborem
Mgr. Adéla Trnová zákonný zástupce žáka zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky školy
Olga Vášová zákonný zástupce žáka zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky školy