KONTAKTUJTE NÁS

Sídlo školy
ID datové schránky
Bankovní spojení
Bankovní spojení – stravování

DIČ
IZO
RED IZO

Benátky 1779, VSETÍN 755 01
yisqzzi
ČSOB Vsetín – 2676725/0300
ČSOB Vsetín – 260238322/0300
136 43 878
CZ13643878
0136 43 878
6000 18 253

Sídlo školy:
Benátky 1779, VSETÍN 755 01

ID datové schránky:
yisqzzi
Bankovní spojení:
ČSOB Vsetín – 2676725/0300

Bankovní spojení – stravování:
ČSOB Vsetín – 260238322/0300

IČ:
136 43 878

DIČ:
CZ13643878

IZO:
0136 43 878

RED IZO:
6000 18 253

TELEFONNÍ SEZNAM – vedení školy, provozní pracovníci
TELEFONNÍ SEZNAM – pedagogičtí pracovníci