Ve školním roce 2022/2023 proběhnou třídních schůzky následovně:

  • Podzim 2022 – 24. 11. 2022
  • Únor 2023 – pouze pro závěrečné maturitní ročníky
  • Jaro 2023