Ve školním roce 2023/2024 proběhnou třídních schůzky následovně: