Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 – termín zveřejnění nejpozději do 31. 1. 2023

  1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – zde
  2. Kritéria přijímacího řízení – maturitní obory (Autotronik, Mechanik seřizovač, Gastronomie) – zde
  3. Kritéria přijímacího řízení – nástavbové studium (Podnikání) – zde
  4. Kritéria přijímacího řízení – učební obory – zde
  5. Kritéria přijímacího řízení – učební obor (Stravovací a ubytovací služby) – zde