Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 – termín zveřejnění nejpozději do 31. 1. 2024

  1. Kritéria přijímacího řízení – maturitní obory (Autotronik, Mechanik seřizovač, Gastronomie) – stáhnout PDF
  2. Kritéria přijímacího řízení – nástavbové studium (Podnikání) – stáhnout PDF , (u oboru Podnikání lékařský posudek není povinný, tudíž není nutné přikládat k přihlášce)
  3. Kritéria přijímacího řízení – učební obory (Cukrář) – stáhnout PDF
  4. Kritéria přijímacího řízení – učební obory (Kuchař – číšník) – stáhnout PDF
  5. Kritéria přijímacího řízení – učební obory (Technické obory) – stáhnout PDF
  6. Kritéria přijímacího řízení – učební obor (Stravovací a ubytovací služby) – stáhnout PDF

Do 20. února 2024 musí být přihláška + povinné přílohy, které jsou uvedeny v kritériích přijímacího řízení odevzdány na příslušné střední škole!

  • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – stáhnout PDF
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – stáhnout PDF
  • Přihláška ke vzdělávání na SŠ 2024 – stáhnout PDF
  • Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (o prominutí zkoušky z češtiny a matematiku v ukrajinštině) – stáhnout PDF

Důležité informace k vyplňování přihlášky ke studiu a průběhu přijímacího řízení jsou uvedeny na webu

Bližší organizační informace naleznete zde – https://sosvsetin.cz/obecne-informace-k-prijimacimu-rizeni/

Po podání přihlášky ke studiu žáci obdrží nejpozději do konce března 2024 informační dopis k průběhu přijímacího řízení.