Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – zveřeněno dne 29. ledna 2021

  1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – zde
  2. Kritéria přijímacího řízení – maturitní obory (Autotronik, Mechanik seřizovač, Gastronomie) – zde
  3. Kritéria přijímacího řízení – nástavbové studium (Podnikání) – zde
  4. Dodatek kritérií přijímacího řízení pro maturitní obory + nástavbové studium – zde
  5. Kritéria přijímacího řízení – učební obory – zde
  6. Kritéria přijímacího řízení – učební obor (Stravovací a ubytovací služby) – zde
  7. Dodatek kritérií přijímacího řízení pro učební obory – zde