Zavolejte nám! +420 575 755 011 info@sosvsetin.czBenátky 1779, VSETÍN 755 01 Facebook
Domů2020-09-25T09:10:40+00:00

Aktuality

Výsledky voleb do školské rady SOŠ J. Sousedíka Vsetín

Vážení kolegové, rodiče a žáci, vyhlašujeme výsledky voleb do školské rady SOŠ J. Sousedíka Vsetín, které proběhly ve dnech 18.-19.listopadu 2020. Informace o volebních výsledcích naleznete v příloze - Výsledky voleb do ŠR - oznámení.   Za SOŠ J. Sousedíka Vsetín Volební tým školy

23.Lis, 2020|

Informace ředitele školy k organizaci výuky a zajištění bezpečného provozu od středy 25. listopadu 2020

Milí žáci, vážení rodiče, dle informací MŠMT se od středy 25. 11. 2020 vracejí žáci středních škol buď k celkové prezenční výuce nebo částečné prezenční výuce. V případě naší školy to znamená následující: Žáci, kteří budou v letošním školním roce skládat maturitní zkoušku a žáci 3. ročníku učebních oborů, se vracejí k prezenční výuce zcela (teorie i odborný výcvik). Všichni ostatní žáci se vracejí k prezenční výuce částečně, a to na odborný výcvik a praktické vyučování. Teoretické vyučování bude nadále probíhat distanční formou. V příloze naleznete [...]

20.Lis, 2020|

Volby do Školské rady Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín

Vážení kolegové, rodiče a žáci,   v tomto týdnu se budou realizovat volby do Školské rady Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín. Z důvodu epidemické situace bude volba probíhat on-line prostřednictvím školního systému Edupage (přístup přes web nebo přes mobilní aplikaci). Volba kandidátů bude zahájena ve  středu 18.11.2020 od 7.00h a ukončena ve čtvrtek 19.11.2020 ve 20.00h. Před spuštěním elektronického hlasování obdržíte zprávu přes školní systém Edupage o zpřístupnění hlasování. Volba Vám nezabere mnoho času, jedná se pouze o výběr jednoho z navržených [...]

16.Lis, 2020|

Vyhlášení voleb do školské rady

V souladu s ustanovením § 167 a §168 školského zákona a dále dle Volebního řádu schváleného usnesením Rady ZK č. 0211/R07/12 ze dne     5. 3. 2012 vyhlašuji tímto volby do Školské rady Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín. Funkční období školské rady:  1. ledna 2021 – 31. prosince 2023 Počet členů volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty:   2 zástupci Počet členů školské rady volených pedagogickými pracovníky:  2 zástupci Volební komise: Ing. Věra Holíková - předsedkyně komise [...]

10.Lis, 2020|

ISIC karty

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že i naše škola má možnost svým žákům vydávat mezinárodní žákovský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale funguje i jako mezinárodně uznávaný doklad žáka. Co přináší ISIC karta vydaná přes naši školu? - bližší informace Funguje jako čipová karta do školní jídelny. Nemusíte již tedy svému synovi/své dceři pořizovat speciální čip. Je oficiálním průkazem žáka naší školy. Mnohými institucemi je karta uznávána jako plnohodnotné potvrzení [...]

08.Lis, 2020|

Projekty EU

“Euroučeň”