Zavolejte nám! +420 575 755 011 info@sosvsetin.czBenátky 1779, VSETÍN 755 01 Facebook

IKAP – realizujeme nový projekt

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín realizuje projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.00/16_034/0008497

Projekt je zaměřen na intervence naplánované v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách na území Zlínského kraje, a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání, čtenářské, matematické gramotnosti a vytvoření systému kariérového poradenství. Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků, a to formou vzdělávání, síťování, sdílení zkušeností a předávání dobrých praxí a následné implementace ve výuce.

Cílovými skupinami projektu jsou:

  • Děti, žáci a studenti (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ)

  • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků
  • Rodiče dětí a žáků
  • Veřejnost

Příjemcem projektu je Zlínský kraj. SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je jedním z partnerů, kteří se podílí na jeho realizaci a to následující nabídkou:

  • sdílené dílny pro ZŠ
  • kroužy pro ZŠ a pro SOŠ
  • aktivity pro MŠ a Gymnázium Vsetín
  • letní příměstské polytechnické tábory pro žáky ZŠ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Bližší informace o projektu www.kr-zlinsky.cz
Projekt je realizován v období od 01.04.2018 – 31.08.2020.

Soubor ke stažení

STÁHNOUT
2019-09-17T19:17:46+00:00