Zavolejte nám! +420 575 755 011 info@sosvsetin.czBenátky 1779, VSETÍN 755 01 Facebook

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce2018-12-12T08:57:41+00:00

Střední škola obchodu a služeb navázala kontakty v zahraničí již v dubnu 2000 a řady svých partnerů rozšířila v roce 2010. Kvalitně započatá mezinárodní spolupráce pokračuje i po sloučení školy se Střední odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín a věříme, že bude přínosná pro všechny strany a povede k navázání přátelství pedagogických pracovníků a studentů v rámci prezentace myšlenky: „Jsem Evropan – Evropa bez hranic“.

Cyklovýlety s našimi přáteli ze Slovenska

V roce 2014 jsme započali s realizací projektu Vsetínsko-púchovské cyklotoulky s naší partnerskou školou SOŠ Púchov. Každoročně se žáci naší i partnerské školy setkali na dvou cyklovýletech u nás a dvou výletech na Slovensku. Žáci navštívili mnoho malebných míst a prožili hodně společných zážitků.

Přátelské setkání – Vsetín – Mödling

Ve dnech 8. – 10. 4. 2015 vycestovala skupina 14 žáků se 2 pedagogy PaedDr. Bronislavou Kudelovou a Mgr. Dagmar Holubovou do rakouského Mödlingu, do partnerské střední školy Vienna Business school, se kterou škola udržuje již 15 let přátelské kontakty na poli společenském, sportovním, odborném i jazykovém. Naši žáci prezentovali nejen Střední odbornou školu Josefa Sousedíka Vsetín a její obory, ale taktéž město Vsetín, které je jedním z jeho 5 partnerských měst.  Po přátelském přivítání vedením školy a prohlídce školy, se žáci seznámili s malebným městem Mödling.

Více informací na: www.sosvsetin.cz/pratelske-setkani-vsetin-modling

Navštívili nás studenti partnerské školy z Mödlingu

Přátelství mezi rakouským Mödlingem a naším Vsetínem má již dlouholetou tradici. Potěšující je, že přerostlo do nádherných kontaktů mezi mladými lidmi – studenty středních škol obou měst. Ve dnech 23.-25. dubna navštívili studenti Vienna Business School naši Střední odbornou školu Josefa Sousedíka ve Vsetíně.

Více informaci na: www.sosvsetin.cz/navstivili-nas-studenti-partnerske-skoly-z-modlingu

Setkání žáků SOŠ J. Sousedíka Vsetín a Vienna Bussiness School Mödling

Naše škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín má dlouholetou spolupráci s partnerskou školou Vienna Bussiness School v rakouském městě Mödling, které se nachází nedaleko Vídně, je přibližně stejně velké jako Vsetín a je známé tím, že se zde nachází 8 velkých středních škol. Město Modling je zároveň partnerským městem města Vsetín. V rámci této spolupráce dochází ke každoročnímu setkávání žáků naší školy s našimi přáteli z Rakouska. Místo setkávání se pak pravidelně střídá.

Tentokrát jsme ve dnech 3. – 5 . dubna 2013 vyrazili my do Modlingu. Pro naši 20-ti člennou skupinu studentů – reprezentantů byl připraven rakouským partnerem pestrý odborný i sportovní program. Část naší výpravy se realizovala při prezentaci v anglickém jazyce, ve kterém představila Vsetín a jeho okolí, naši školu a fiktivní firmy, které zde pracují. Studenti rakouské školy pak na oplátku prezentovali činnost své fiktivní firmy ve svém rodném jazyce, tedy v němčině.

Druhou skupinu našich studentů tvořili sportovci. Sportovní zápolení probíhala v moderní sportovní hale, kterou k tomuto účelu město Modling škole zapůjčilo. Zde proběhly zábavné sportovní hry, ve kterých se studenti obou škol blíže seznámili a měli příležitost vyzkoušet si své znalosti cizích jazyků aktivně v praxi. Jako vyvrcholení sportovního dne se uskutečnil turnaj v basketbalu chlapců a volejbalu smíšených družstev. Obě tyto soutěže s přehledem vyhráli studenti naší školy. Vyhodnocení a ocenění sportovních soutěží proběhlo na slavnostním večerním setkání, kde byly předány ceny nejlepším sportovním týmům i jednotlivcům. Slavnostního večera se zúčastnili kromě studentů a učitelů obou škol i představitelé vedení města Mödlingu.

Program našeho zájezdu byl opravdu náročný, ale přesto jsme zvládli i prohlídku jedné z nejznámějších památek Vídně, zámku Schönbrunn a jeho zahrad. Také jsme se prošli historickým centrem Mödlingu a mnozí z nás strávili příjemné odpoledne v městských lázních.

A na závěr našeho pobytu nás čekalo překvapení – návštěva místní požární zbrojnice. Zde jsme si mohli prohlédnout historickou i nejmodernější požární techniku a seznámit se s historií této důležité instituce, na kterou jsou místní obyvatelé velmi hrdi.

Pobyt se nám vydařil a už se těšíme na další společnou akci obou partnerských škol – tentokrát u nás ve Vsetíně.

Tato akce se uskutečnila za finanční podpory Města Vsetín.

(Studenti SOŠ J. Sousedíka Vsetín)

Malá galérie

VIENNA BUSINESS SCHOOL v Mödlingu (Rakousko)

Kontakty SŠ obchodu a služeb a rakouské střední školy – VIENNA BUSINESS SCHOOL v Mödlingu byly navázány v dubnu 2000, kdy do Vsetína přijeli studenti 4.ročníku obchodní akademie v rámci projektu „Česká republika – dříve náš soused, dnes přistupující stát EU“. Uskutečnila se další četná oboustranná setkání ať už v oblasti vzdělávacích projektů např. vzdělávací program Leonardo (účast našich studentů v rakouské partnerské škole ve výuce a v provozu některých tamních firem) nebo v oblasti sportovní (soutěže mezi školními týmy v kopané, basketbalu, volejbalu, tenise, plavání a střelbě ze vzduchovky). Cílem těchto projektů je prohlubování partnerských vztahů, pravidelná spolupráce škol, vzájemných setkání, práce ve fiktivních firmách, výměna informací v oblasti kultury a především rozvoj komunikativních schopností v cizím jazyce.

STŘEDNÍ ODBORNOU ŠKOLOU TERÉZIE VANSOVEJ v Púchově (Slovensko)

V březnu 2010 byla navázána další zahraniční spolupráce se STŘEDNÍ ODBORNOU ŠKOLOU TERÉZIE VANSOVEJ v Púchově ve Slovenské republice. Cílem bylo projednání a vymezení okruhů spolupráce v oborech ekonomického zaměření, výměna odborné praxe žáků mezi školami a také realizace sportovních soutěží mezi žáky a pedagogy obou partnerských škol. V září 2010 proběhlo další setkání, tentokrát na půdě SŠOS Vsetín. Po vzájemném předání zkušeností z oblasti výchovného a vzdělávacího procesu byla domluvena další konkrétní spolupráce, tentokráte na poli sportovním.

V rámci Mezinárodního dne studentů připravila SOŠ v Púchově pro naše žáky a ostatní púchovské střední školy turnaj ve volejbalu. Všichni zúčastnění si odváželi nejen krásné ceny, ale i cenné zkušenosti a bohaté sportovní zážitky.

Věříme, že i po sloučení škol s námi budou všechny partnerské školy nadále spolupracovat a tato mezinárodní spolupráce bude přínosná pro všechny strany a povede k navázání přátelství pedagogických pracovníků a studentů v rámci prezentace myšlenky: „Jsem Evropan – Evropa bez hranic“.