Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků

středních a základních škol ve Zlínském kraji

reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0010

Stručný obsah projektu

Příjemcem projektu je Zlínský kraj, který projekt realizuje prostřednictvím svých partnerů. V projektu je celkem zapojeno 16 středních škol, mezi kterými je i Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín. Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a základních školách ve Zlínském kraji a to spoluprací zejména škol, metodickou podporou pedagogů i cílenými investicemi do technického vybavení a zařízení. Cílem je také zvýšení zájmu o studium těchto oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků ZŠ. V rámci spolupráce SŠ a ZŠ budou v souladu se ŠVP partnerských SŠ a spolupracujících ZŠ realizovány nové volnočasové aktivity pro žáky SŠ a ZŠ, další spolupráce bude probíhat formou sdílení odborných učeben, laboratoří, dílen a středisek praktického vyučování pro účely pravidelné povinné výuky žáků ZŠ. Současně proběhne modernizace a technické dovybavení škol. Pedagogové SŠ úzce spolupracují v případě potřeby na odborné a metodické podpoře i předávání zkušeností ze strany vysokých škol. Škola Josefa Sousedíka Vsetín nabízí svým studentů i žákům základních škol seznámení s praktickou prací v těchto oblastech nebo oborech:

 • 3D tiskárna, 3D skener,
 • robotické stavebnice Lego Mindtorms,
 • soutěž Formule 1 ve školách,
 • jak pracují CNC stroje,
 • kroužek domácí kutil,
 • kroužek modelář
 • kroužky motosport
 • kroužky zaměřenými na přírodovědu

Výuku bude podporována i ze strany odborníků z praxe a to jak vysokých škol, tak i odborníků z praxe.

Realizace projektu

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín spolupracuje s těmito základními školami: 

 • ZŠ Ohrada
 • ZŠ Integra
 • ZŠ Trávníky
 • ZŠ Sychrov
 • ZŠ Rokytnice
 • ZŠ Luh
 • ZŠ Hovězí
 • ZŠ Jablůnka
 • ZŠ Karolinka
 • ZŠ Halenkov
 • ZŠ Velké Karlovice 

Klíčové aktivity, které budou v rámci partnerství mezi SŠ a ZŠ realizovány:
Číslo aktivity: 01- Volnočasový kroužek pro SŠ: Auto-moto-technik
Číslo aktivity: 02- Volnočasový kroužek pro SŠ: Formule 1 pro SŠ
Číslo aktivity: 03- Volnočasový kroužek pro SŠ: 3D Svět
Číslo aktivity: 04- Volnočasový kroužek pro SŠ: Mladý badatel, přírodovědec
Číslo aktivity: 05- Volnočasový kroužek pro SŠ: LEGO Mindstorms
Číslo aktivity: 06- Volnočasový kroužek pro SŠ: Moderní automodelář
Číslo aktivity: 07- Volnočasový kroužek pro ZŠ: Autotechnik – motosport
Číslo aktivity: 08- Volnočasový kroužek pro ZŠ: Formule 1 pro ZŠ
Číslo aktivity: 09- Volnočasový kroužek pro ZŠ: 3D Svět
Číslo aktivity: 10- Volnočasový kroužek pro ZŠ: Zručný domácí kutil
Číslo aktivity: 11- Volnočasový kroužek pro ZŠ: Draci příroďáci
Číslo aktivity: 12- Volnočasový kroužek pro ZŠ: LEGO Mindstorms
Číslo aktivity: 13- Volnočasový kroužek pro ZŠ: Hravý technický modelář
Číslo aktivity: 14- Povinná výuka pro žáky ZŠ ve všech oborech dle zájmu ZŠ. 

Kontakt

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Benátky 1779
755 01 Vsetín

Mgr. Josef Slovák – ředitel školy​

Projektový tým, kontakty:

GSM: 603 869 897
GSM: 739 765 468
Ing. Jaromír Třetina – projektový manažer, e-mail: tretina.jaromir@seznam.cz​, e-mail: tretina.jaromir@sosvsetin.cz
p. Bořivoj Bambuch – finanční manažer projektu – email: bambuchova.ludmila@sosvsetin.cz
Mgr. Irena Čemáková – odborný garant – řízení volnočasových aktivit pro SŠ, ZŠ komunikace se
ZŠ, exkurze ZŠ – e-mail: cermkova.irena@sosvsetin.cz
Mgr. Anna Kachtíková – odborný garant – řízení administrativy, VČA SŠ, ZŠ, povinná výuka – e-mail: kachtikova.anna@sosvsetin.cz
p. Marek Juráň – odborný garant – řízení povinné výuky ZŠ, řízení nákupu spotřebního
materiálu pro výuku SŠ a ZŠ, e-mail: juran.marek@sosvsetin.cz