Do německého Chemnitz na podzim 2018 s doprovodnými osobami vycestují tito stážisté

5 žáků oboru Mechanik opravář motorových vozidel
5 žáků oboru Opravář zemědělských strojů
4 žáci Gastronomie
2 učitelé Gastronomie,
2 učitelé Automobilových oborů 

Autoobory se naučí seřizovat agregáty pomocí obsluhy diagnostických zařízení, budou absolvovat  kurz vysokozdvižného vozíku, který vychází ze Zákoníku práce v § 134b, ČSN 26 88 05 – Obsluha vysokozdvižných vozíků. Gastronomové se naučí novému technologickému zpracování saských pokrmů a jejich praxe bude probíhat v různých gastronomických provozovnách po Chemnitz.

Do Anglického Plymouth v jednom běhu vycestuje s doprovodnými osobami na jaře 2019 celkem  14 žáků z  oborů TruhlářElektrikář + 2 odborní učitelé (stážisté) stejných oborových zaměření. Tito stážisté budou například zhotovovat truhlářské výrobky a provádět elektrotechnická měření, vyhodnocovat naměřené hodnoty aj.

Výběr kandidátů navrhuje:
– třídní učitel
– učitelé odborných předmětů
– učitelé praxe

Zhodnocení návrhů provede:
– koordinátor projektu
– doprovodné osoby
– školní psycholog
– výchovná komise

Koordinátorka projektu Mgr. F. Vyškovská navštíví ty třídy, ve kterých bude probíhat cílený výběr a poskytne Vám potřebné prvotní informace. Do výběru jsou zařazeny budoucí 2. – 3. ročníky zmiňovaných učebních oborů a budoucí 2. – 4. ročníky maturitního.

(Mgr. Františka Vyškovská,  koordinátorka projektu Erasmus+)