Zavolejte nám! +420 575 755 011 info@sosvsetin.czBenátky 1779, VSETÍN 755 01 Facebook

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště2018-12-17T09:55:48+00:00

Školní poradenské pracoviště má na naší škole dlouholetou tradici. Již od roku 2005 zde působí školní psycholog, který spolu s výchovnými poradcimetodikem prevence tvoří tým Školního poradenského pracoviště. Školní psycholog spolupracuje s třídními učiteli, a napomáhá tak žákům překonávat různorodé problémy např.:

  • školní neúspěšnost
  • adaptační problémy
  • poruchy učení a chování
  • potíže ve vztazích
  • zvládání obtížných životních situací
  • poskytuje akutní pomoc v krizi
  • působí často ve vztahu učitel – žák v roli mediátora.

Činnosti jsou zaměřeny nejen na jednotlivce, ale i na třídní kolektivy. S prvními ročníky se pracuje pravidelně, kdy se snažíme o usnadnění adaptace žáků na nové prostředí a podporujeme rozvoj třídního kolektivu. Snažíme se sledovat případné negativní vztahy mezi žáky a aktivně je řešit. Rodiče jsou v rámci individuálního informovaného souhlasu seznámeni s veškerými činnostmi ŠPP. Psycholog může poskytnout žákům i rodičům oporu nejen při řešení běžných školních problémů, ale i v náročných životních obdobích, a proto tuto poradenskou službu lze hodnotit jako bonus při studiu na naší škole.

Konzultační hodiny pro žáky, pro rodiče a učitelé:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

07:45 – 14:00
07:45 – 12:30
07:45 – 14:00
07:45 – 12:30

V naléhavých případech a mimo konzultační hodiny je možná konzultace jen po předchozí domluvě:

PhDr. Martina Jandorová
739 341 386
jandorova.martina@sosvsetin.cz