Zavolejte nám! +420 575 755 011 info@sosvsetin.czBenátky 1779, VSETÍN 755 01 Facebook

Adaptační kurzy – nadšení a zábava

V září již tradičně proběhly adaptační kurzy pro žáky prvního ročníku. Uskutečnily se ve 2 bězích, a to v termínu 4. – 6. září 2019 a 11. – 13. září 2019. Adaptační kurzy probíhaly v terénním středisku „Hájenka Na Novém světě“ v Semetíně
a přilehlém okolí.

Hlavním cílem bylo seznámení nových třídních kolektivů, vytvoření prvních pozitivních vazeb, atmosféry spolupráce a sounáležitosti. I letos se adaptačního kurzu zúčastnili nejen třídní učitelé, ale i učitelé odborného výcviku.

O programovou náplň se postarali instruktoři střediska volného času ALCEDO Vsetín. Žáci si vyzkoušeli různé seznamovací, týmové a strategické hry a také lanové aktivity.

Účast na adaptačním kurzu urychluje vytvoření přátelských vazeb a působí preventivně proti možným projevům rizikového chování v kolektivech. Žáci velmi pozitivně hodnotili pobyt celkově, organizaci pobytu, profesionalitu lektorů a udávali, že aktivity přispěly ke stmelení kolektivu.

Fotogalerie

     

     

     

 

 

 

 

2019-10-08T10:15:30+00:00