Zavolejte nám! +420 575 755 011 info@sosvsetin.czBenátky 1779, VSETÍN 755 01 Facebook

Aktuální informace ke vzdělávání žáků 3. ročníku maturitních L+H oborů

Aktuální informace ke vzdělávání žáků 3. ročníku maturitních L+H oborů

 

Vážené kolegyně, kolegové, žáci, rodiče

na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 6. 5. 2020 (škole doručeno dne 11. 5. 2020) Vám sděluji, že se upravuje organizace závěrečných zkoušek žáků, zařazených do pokusného ověřování L+ H oborů. (Platí pouze pro třídy 3. AM, 3. BMA, 3. BMB – Gastronomie).

Pravidla pokusného ověřování jsou pro letošní rok upravena následovně:

  • Ve školním roce 2019/2020 mohou konat závěrečnou zkoušku žáci 3. ročníku zařazení do pokusného ověřování, kteří úspěšně ukončí 3. ročník do 31. 8. 2020. Na hodnocení žáků, jelikož se jedná o konání zkoušky podle pokusného ověřování, se nevztahuje pravidlo o tom, že nemohou být hodnoceni „neprospěl“ nebo „nehodnocen“ a jsou hodnoceni jako běžný (nikoliv poslední) ročník střední školy (§ 3 vyhlášky č. 211/2020 Sb. se na tyto žáky nevztahuje).

(Viz příloha Vyhláška č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020)

  • Termín závěrečné zkoušky bude v měsíci září 2020. Po ukončení závěrečné zkoušky se žákům, kteří úspěšně složili závěrečnou zkoušku, vydá výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Průběh závěrečné zkoušky je jinak v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 47/2020 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

(Viz příloha Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou ve školním roce 2019/2020)

 

Je nám to velice líto, ale tímto se zásadně mění organizace výuky a přípravy žáků 3. ročníků maturitních oborů. S účinností od 13. 5. 2020 tak musíme zrušit možnost přípravy těchto žáků k závěrečné zkoušce formou konzultací ve škole. U těchto žáků tudíž nadále bude probíhat výuka distančním způsobem.

Všechna další organizační opatření budou vydávána vedením školy dle aktualizovaných právních předpisů a nařízení.

Děkuji za pochopení.

 

Mgr. Marek Wandrol

ředitel školy

2020-09-09T14:57:35+00:00