Tak nám minulý pátek a v sobotu proběhly dny otevřených dveří a já bych rád touto cestou poděkoval všem, kteří se na jejich organizaci a realizaci podíleli. Učitelé i žáci školy si připravili prezentace všech studijních oborů, které se setkaly s velkým zájmem z řad uchazečů o studium i jejich rodičů. Rodiče s dětmi různého věku přicházeli, prohlédli si školu a dílny, vyslechli si informace, kladli otázky, vyzkoušeli si virtuální realitu (jeden tatínek si virtuálně zateplil dům 🙂), žasli nad možnostmi 3D tisku, shlédli ukázky umění našich mladých cukrářů, truhlářů i motorkářů. Vše probíhalo v příjemné pracovní atmosféře, kterou svou návštěvou podpořil také hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Těší nás, že se této akce zúčastnilo výrazně více zájemců než v předchozích letech, a hlavně, že byli lační po informacích, protože mít dostatek informací znamená větší šanci se správně rozhodnout. Všem deváťákům přejeme dobrou volbu té správné školy a vzdělávacího oboru.

Mgr. Marek Wandrol, ředitel školy