Velké poděkování za reprezentaci školy na krajské soutěži ENERSOL patří našim žákům Janu Pantálkovi a Jakubu Matochovi, 1.N, za vynikající umístění 🏆a postup do celostátního kola soutěže.

Na výchovné komisi byla za účasti rodičů udělena POCHVALA ředitele školy.

Gratulujeme a děkujeme!

Vše dobré přejí členové výchovné komise školy.