Dne 3. 5. 2022 se žáci učebního oboru Instalatér I2 zúčastnili exkurze na Čistírně odpadních vod ve Vsetíně.

Studenti se seznámili s celým technologickým postupem při čistění odpadních vod. Prošli jsme celý čistící proces od nátoku, přes česlovnu, lapač písků, usazovací a dosazovací nádrže, aktivaci, až ke konečnému výtoku vyčištěné vody, která odchází do řeky Bečvy.

Dále jsme se seznámili s kalovým hospodařením a zjistili jsme, že kaly se ve vyhnívací nádrži uskladňují, vytváří bioplyn, který se spotřebovává na vytápění a ohřev teplé vody pro celou ČOV a přilehlé budovy. Na závěr celé exkurze jsme se dostali na dispečink, kde jsme viděli, jak celý komplex funguje, je řízen přes počítače, jak se jednotlivé hodnoty provozu aktuálně mění, a byli jsme seznámeni s krizovými situacemi, které mohou na čistírně odpadních vod vzniknout.

Celá akce byla pro studenty velmi přínosná, zejména proto, že na vlastní oči viděli, co se děje s odpadní vodou, a jak celý čistící proces probíhá.