Žáci třídy SUS 1 a SUS se v pátek 3. 5. 2024 zúčastnili odborné exkurze do masny Krásno ve Valašském Meziříčí.  Ve zdejším muzeu shlédl film, který pojednával o valašské tradici zabijaček v průběhu let. Tento film slovně doprovázel František Segrádo. Dále viděli stroje a zařízení na zpracování masa, krásné starodávné pokladny a váhy. Závěrem byli seznámeni s rodokmenem Pilčíků, což jsou zakladatelé a také současní majitelé Masny Krásno. Exkurze se všem moc líbila.