Dne 11. 5. 2024 se žáci učebního oboru Instalatér a Opravář zemědělských strojů zúčastnili exkurze v technickém parku Vítkovických železáren.

Jeli jsme Busem a cesta probíhala v klidu a pohodě. Exkurze začala v infocentru, kde na nás čekala průvodkyně a kde jsme dostali pracovní přilby, sluchátka, byli jsme poučeni a exkurze mohla začít. Vše se točilo kolem výroby surového železa a budov v areálu Vítkovických železáren. Vyjeli jsme výtahem, a dostali se do nástavby vysoké pece- Bolt tower, která slouží jako vyhlídka na Důl Hlubina a prostor Vítkovických železáren, včetně koksovny, cooperů, plynojemu a vodojemu. Seznámili jsme se s postupem při tavení železné rudy, dopravou a uskladňováním surového železa a následně jeho zpracováním. Další částí byl prohlídkový okruh KOX, kde nás další průvodce seznámil s těžbou uhlí, provedl nás areálem dolu Hlubina, viděli jsme strojovnu, těžní věž, fárací klece. Bylo nám podrobně vysvětleno, jak se z uhlí stává koks, který se dála využíval pro tavení železné rudy. Poslední částí naší exkurze bylo nově otevřené Zemědělské muzeum, kde jsme navštívili výstavu zemědělské techniky. Počasí bylo krásné a exkurzi jsme si užili.. Zpáteční cesta probíhala opět v klidu a v pohodě a na Vsetín jsme dojeli spokojení a plni nových zážitků.