Ve středu 1. 11. 2023 proběhlo na Veletrhu práce a vzdělávání ve Zlíně vyhlášení výsledků soutěže „Škola doporučená zaměstnavateli 2023“, jejíž princip spočívá v hlasování firem, které hodnotí jednotlivé střední školy z hlediska úrovně spolupráce a přínosu pro trh práce.

Na základě hlasování 102 firem, které působí na území Zlínského kraje, obhájila loňské 1. místo, mezi všemi středními školami Zlínského kraje, Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín.

Komentář ředitele školy:

„Je to další skvělý úspěch školy. Když jsme v této soutěži zvítězili v loňském roce, tak jsem říkal, že to bereme s pokorou a jako závazek do budoucna. O to větší radost mám, že se nám tento titul podařilo obhájit, protože konkurence ve Zlínském kraji je opravdu obrovská. Chci touto cestou poděkovat všem firmám se kterými spolupracujeme, ať už pro naši školu hlasovali či nikoliv, za neskutečnou podporu, které se nám, v posledních letech, z jejich strany dostává. Především pak firmám sdružených v Alianci na podporu strojírenství a řemesel, které škole významně pomáhají, ať už jde o moderní technologie, materiál nebo zajišťování kvalitního odborného výcviku či financování stipendií pro naše žáky.

Přesto zůstáváme nohama na zemi, neboť, například v letošním roce, jsme i přes to, že firmy naši školu doporučují a naši absolventi jsou u nich velmi žádaní, neotevřeli maturitní obor Mechanik seřizovač, během jehož studia, mohou žáci získat navíc i výuční list. Přitom jde o špičkový obor, vysoce odborně zaměřený, kdy žáci pracují s nejmodernějšími technologiemi, kreslí v CAD systémech, programují obráběcí CNC stroje a hlavně, kvalitních mechaniků seřizovačů je trhu katastrofální nedostatek, takže si jich firmy velmi váží, a podle toho je také dokážou ohodnotit. Strojírenství na Valašsku, a potažmo ve Zlínském kraji, mělo a stále snad ještě má vynikající tradici a zvuk. O to víc mě mrzí, že zájem ze strany žáků závěrečných ročníků ZŠ o takový perspektivní obor, není adekvátní tomu, jaké možnosti jim absolvování tohoto oboru skýtá do budoucna.

Také mě mrzí, že stále ve veřejném prostoru přetrvává názor, který absolutně nekoresponduje s tím, co říkají firmy, a to, že jsme školou pro ty, kteří nemají hlavu na „lepší“ školu. Chtěl bych ubezpečit všechny, kteří to takto vnímají, že úspěšnost našich žáků u závěrečných zkoušek je vynikající a u maturit velmi dobrá, přestože k nám nastupují ze základek žáci s horším prospěchem, než na ty „lepší“ školy. To, že někdo vystuduje učební obor, ho navíc nelimituje v tom, aby získal vysokoškolský diplom. Máme celou řadu absolventů, kteří studují na vysokých školách, nebo již získali inženýrský titul ve své odbornosti.

Závěrem bych chtěl za sebe říct, že si Vážím každého člověka, který něco umí, dělá svou práci dobře, s fortelem a nasazením, ať už se jedná o dělníka nebo vysokoškoláka.  Stejně tak jsem hrdý na všechny naše dobré žáky, učitele i ostatní zaměstnance, kteří pomáhají ve škole vytvářet příjemnou pracovní atmosféru, kde je pak radost ředitelovat.“

Mgr. Marek Wandrol – ředitel školy

Pohled firemního sektoru:

„Se SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně spolupracujeme dlouhodobě a mohu říct, že máme s touto spoluprací velmi dobrou zkušenost. Můžeme se totiž spolehnout na to, že tato škola připraví své žáky na budoucí povolání odborně a s patřičnou pečlivostí. Však také podstatná část našich současných pracovníků jsou absolventy této střední odborné školy“.

Ing. Jan Gottfried – Managing Director, Mayer & Cie. CZ, s.r.o.

Video: https://youtu.be/dkY4uFQKcSs