Zavolejte nám! +420 575 755 011 info@sosvsetin.czBenátky 1779, VSETÍN 755 01 Facebook

Informace o konání jednotné přijímací zkoušky – květen 2021

Ředitel školy rozhodl v souladu s podmínkami uvedenými v č. IV. Opatření obecné povahy (č. j. MSMT-43073/2020-3 a č. j. MSMT-1452/2021-1) o konání jednotné přijímací zkoušky v níže uvedených oborech vzdělání:

  • 39-41-L/01 Autotronik
  • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
  • 65-41-L/01 Gastronomie
  • 64-41-L/51 Podnikání

Bližší informace o organizaci přijímacího řízení a pozvánka k přijímací zkoušce budou uchazečům zaslány dopisem od 19. 3. 2021. Pozvánka k příjímací zkoušce bude zaslána i elektronicky na emailovou adresu uchazeče, případně zákonného zástupce.

Mgr. Marek Wandrol – ředitel školy

 

2021-03-18T09:05:59+00:00