Zavolejte nám! +420 575 755 011 info@sosvsetin.czBenátky 1779, VSETÍN 755 01 Facebook

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků ve škole

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků ve škole

 

Zahájení

Pondělí 11. 5. 2020 – zahájení konzultací  pro žáky závěrečných ročníků středních škol – pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky

 

Plán výuky – rozvrh konzultací

a) Na úseku teoretického vyučování pro 11. 5. 2020 bude vyvěšen na webu školy a v IS Edupage ve čtvrtek 7. 5. 2020. Zároveň žáci obdrží tuto informaci od svých třídních učitelů. Rozvrh konzultací na následující dny pak bude žákům sdělován vždy den předem, buď přímo na konzultacích, nebo prostřednictvím webu školy a IS Edupage.

b) Informaci o rozvrhu konzultací na úseku praktického vyučování pro 11. 5. 2020 obdrží žáci od svých učitelů odborného výcviku nejpozději ve čtvrtek 7. 5. 2020. Rozvrh konzultací na následující dny pak bude žákům sdělován vždy den předem, buď přímo na konzultacích, nebo prostřednictvím webu školy a IS Edupage.

 

Podmínky výuky – pravidla bezpečnosti, hygieny a dezinfekce

Podmínky výuky budou zabezpečeny v souladu s manuálem Ochrana zdraví a provoz SŠ pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku v období konce školního roku 2019/2020 (viz příloha). Prosíme o jeho prostudování a dodržování stanovených pravidel.

Dle manuálu nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Proto v souladu s uvedeným manuálem musí žáci před vstupem do školy doložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha Čestné prohlášení). Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

a) Pro zletilé žáky bude toto prohlášení přichystáno 11. 5. 2020 přímo ve škole.

b) Prohlášení u nezletilých žáků musí být podepsáno také zákonným zástupcem, proto je posíláme poštou tak, aby je nezletilí žáci mohli přinést vyplněné a podepsané 11. 5. 2020.

 Další nejpodstatnější informace z manuálu pro žáky na 11. 5. 2020:

  • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.

 

Školní stravování

Školní stravování bude škola pro žáky zajišťovat od 12. 5. 2020 formou vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel:

  • Pokrmy podává přímo personál, včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
  • Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
  • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

 

Výzva ředitele školy

 Milí žáci,

společně nám jde o stejnou věc, a tou je váš úspěch u maturit či závěrečných zkoušek.
Prosím, přistupte k účasti na nabízených konzultacích s maximální odpovědností a berte je, jako jedinečnou příležitost, dobře se na tyto zkoušky připravit a dosáhnout tak splnění Vašeho cíle.

My jsme připraveni Vám k tomu ze všech sil pomoci.

 

S pozdravem

  

Mgr. Marek Wandrol v.r.

ředitel školy

2020-09-09T14:56:52+00:00