Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že poslední třídní schůzky, které proběhly v naší škole prezenční formou, se odehrály na podzim roku 2019, tedy před dvěma lety, hodně jsme stáli o to, abychom se s Vámi tentokrát sešli osobně. Proto jsme s touto variantou počítali ještě na začátku tohoto týdne. Nicméně, jak jistě sledujete, covidová situace se nevyvíjí příliš dobře a počty nakažených rostou nebývalým tempem. Navíc od příštího týdne dochází zase ke zpřísnění protikoronavirových opatření. Při třídních schůzkách je koncentrace lidí ve škole velmi vysoká, a i při dodržení všech opatření a zásad, je tu jisté riziko možné nákazy. Nerad bych Vás dostal do situace, kdy byste kvůli třídním schůzkám onemocněli nebo museli do nucené karantény.

Proto jsem dnes, ač velmi nerad, rozhodl, že i tyto třídní schůzky proběhnou online formou.

Třídní učitelé naplánují třídní schůzku přes MS Teams na 24. 11. 2021 v 15.30 hod.  a odešlou  zprávu současně Vám rodičům, ale také žákům, s odkazem na připojení, a to nejpozději den předem, prostřednictvím školního informačního systému Edupage. Děkuji za pochopení.

Na závěr jedna pozitivní zpráva. Nerad bych to zakřiknul, ale dosavadní situace z hlediska vývoje nákazy je v naší škole zatím poměrně uspokojivá a umožňuje nám přímou prezenční výuku v plném rozsahu ve všech třídách, byť v cca 3 třídách probíhá výuka hybridní, tzn. prezenční výuku doplňujeme ještě výukou distanční. Tak snad to tak vydrží a žáci budou moci chodit do školy i nadále bez nějakých větších omezení.

Přeji Vám všem hodně zdraví.

 

S pozdravem

Mgr. Marek Wandrol

ředitel školy