Bližší informace zde

 

Mgr. Marek Wandrol – ředitel školy