Zavolejte nám! +420 575 755 011 info@sosvsetin.czBenátky 1779, VSETÍN 755 01 Facebook

Instalatéři na Čistírně odpadních vod Vsetín

Dne 18. 10. 2019 se žáci učebního oboru Instalatér I2 zúčastnili exkurze na Čistírně odpadních vod ve Vsetíně. Studenti se seznámili s celým technologickým postupem při čistění odpadních vod. Prošli jsme celý čistící proces od nátoku, přes česlovnu, lapač písků, usazovací a dosazovací nádrže, aktivaci, až ke konečnému výtoku vyčištěné vody, která odchází do řeky Bečvy.

Dále jsme se seznámili s kalovým hospodařením a zjistili jsme, že kaly se ve vyhnívací nádrži uskladňují, vytváří bioplyn, který se spotřebovává na vytápění a ohřev teplé vody pro celou ČOV a přilehlé budovy. Na závěr celé exkurze jsme se dostali na dispečink, kde jsme viděli, jak celý komplex funguje, je řízen přes počítače, jak se jednotlivé hodnoty provozu aktuálně mění, a byli jsme seznámeni s krizovými situacemi, které mohou na čistírně odpadních vod vzniknout.

Další pozoruhodnou akcí bylo předvedení kamerového vozu panem Řičičářem, který mají VaK k dispozici a který slouží k monitoringu kanálového systému, zjišťování poruch, trhlin a stavu potrubí. Celá akce byla pro studenty velmi přínosná, zejména proto, že na vlastní oči viděli, co se děje s odpadní vodou, a jak celý čistící proces probíhá.

Ing. Markéta Čížová – učitelka odborných předmětů

 

     

 

2019-10-24T08:19:45+00:00