Exkurze se konala na Úpravně vody Karolinka. Celá akce se zaměřila na technologii úpravy vody od naplnění povrchovými zdroji do jímací přehradní nádrže, po transport vody na úpravnu, její filtraci, dezinfekci a následně dodání do vodovodního řádu. Vodní dílo Stanovnice v Karolince, které slouží jako zdroj pitné vody pro tři okresy Zlínského kraje- zásobuje pitnou vodou desítky tisíc lidí na Vsetínsku a Vlársku. Technologie úpravy vody nám byla názorně vysvětlena panem Baranem, který nás provedl po celé úpravně s jasným a zřetelným výkladem. Celá technologie úpravy vody je velmi zajímavá a došlo i na dotazy, které byly zodpovězeny.

Ing. Markéta Čížová – učitelka odborných předmětů