Zavolejte nám! +420 575 755 011 info@sosvsetin.czBenátky 1779, VSETÍN 755 01 Facebook

Jednotné přijímací zkoušky 2021 – informace o povinnosti testování

Vážení uchazeči,

v přiložených souborech naleznete bližší informace o povinnosti testování uchazečů k jednotné přijímací zkoušce, která proběhne ve dnech 3. 5. 2021 a 4. 5. 2021.

SOŠ J. Sousedíka Vsetín nebude provádět testování uchazečů o vzdělávání na COVID-19 před jednotnou přijímací zkouškou. Vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám.

V případě, že uchazeč nepředloží ke kontrole potvrzení o negativním testu, nebude k JPZ připuštěn.

Uchazeči o vzdělávání ve střední škole budou při přijímací zkoušce mít jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku (nemusí mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).

  • Informace k testování – zde
  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro testování žáků ve školách – zde
  • Informace pro ZŠ k testování uchazečů o střední vzdělávání ve školním roce 2020/2021 – zde
  • Ochrana zdraví ve SŠ v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021 – zde

 

Mgr. Marek Wandrol – ředitel školy

2021-04-21T12:12:07+00:00