Zavolejte nám! +420 575 755 011 info@sosvsetin.czBenátky 1779, VSETÍN 755 01 Facebook

Maturitní obory – informace k přijímacímu řízení

Informace o přijímacím řízení pro obory:

  • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
  • 39-41-L/01 Autotronik
  • 65-41-L/01 Gastronomie
  • 64-41-L/51 Podnikání

Vážení uchazeči,

z důvodu trvání mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne
12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, Vám sdělujeme k přijímacímu řízení následující důležité informace:

  • Průvodce “pro uchazeče” přípravou na konání jednotné přijímací zkouškyzde
  • Termín přijímacího řízení – jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách.
  • Obsah a forma přijímací zkoušky – v platnosti jsou již dříve vydaná kritéria přijímacího řízení – zůstává obsah i forma přijímací zkoušky, nemění se stanovená kritéria ani předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
  • Počet termínu jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení – Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou, zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastni prvního termínu. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). Škola uvedená na přihlášce ve druhém pořadí, obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky.
  • Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení – ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě a dálkovým způsobem (na webu školy) seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky. Od totoho termínu má uchazeč možnost v případě zájmu o obor odevzdat zápisový lístek do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.

Mgr. Marek Wandrol – ředitel školy

 

 

2020-04-22T12:14:46+00:00