Zavolejte nám! +420 575 755 011 info@sosvsetin.czBenátky 1779, VSETÍN 755 01 Facebook

Možnost konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu

Vážení rodiče, milí uchazeči,

na základě dodatku MŠMT Vás informujeme o možnosti konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu – bližší informace zde.

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínu nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvodu jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

  • Náhradní termín k 1. termínu – 2. června 2021
  • Náhradní termín k 2. termínu – 3. června 2021

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

Mgr. Marek Wandrol – ředitel školy

2021-05-10T12:12:26+00:00