Dne 21. 5. 2024 v Podnikatelském inovačním centru ve Zlíně proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků nejlepších podnikatelských záměrů soutěže „Můj 1. milion“ pro rok 2024, jejímž vyhlašovatelem je již 17 rokem Technologické inovační centrum s.r.o. Zlín.

Kreativní a prestižní soutěž je určena zájemcům z řad středních a vyšších odborných škol, dále školám vysokým i široké veřejnosti ve Zlínském kraji, kteří si chtějí otestovat svůj podnikatelský nápad.

Za naši školu se připravovali pod vedením Mgr. F. Vyškovské v kategorii střední školy žák nástavbového studia Podnikání 1. N, Kristýna Škrobáková a Jan Stupka.  Oba úspěšně absolvovali první kolo, kde se přihlásilo 26 záměrů ze středních škol ZK. Díky skvělému zpracování podnikatelské myšlenky oba postoupili do finálového kola mezi komisí vybraných 10 nejlepší podnikatelských záměrů.

Kristýna a Honza předvedli skvělou obhajobu před odbornou porotou, která byla složena ze zástupců partnerů soutěže, investorů a osobností českého podnikání s konečným výsledkem:

  • Jan Stupka – 2. místo v soutěži v kategorii středních škol spojené s ekonomickým, finančním, účetním a obchodně marketingovým poradenstvím, finanční odměna
  • Kristýna Škrobáková – speciální cena za Kreativitu + věcné ceny, odborné konzultace na podporu talentu ve Střední uměleckoprůmyslové škole V.

V kategorii určené středním školám jsme od odborné komise získali ještě další dvě nominace na:

  • Nejaktivnější střední škola zlínského kraje v podpoře podnikatelského myšlení u studentů
  • Nejaktivnějšího pedagog v soutěži Můj první milion – Mgr. F. Vyškovská

 Tyto nominace a ceny od odborné komise se udělují těm středním školám a pedagogům, jež spolupracují s TIC Zlín, organizují pro své studenty nad rámec běžného vyučování podnikatelské projekty, workshopy, zároveň působí v rámci komunikační kampaně soutěže a výrazně podporují podnikatelské myšlení u svých žáků.

Více na:

https://drive.google.com/drive/folders/1d14bLvQiJwVuVa81W1G0VlFz8Ci0NaIt