Již po šestnácté odhalilo Technologické inovační centrum Zlín vítěze podnikatelského akcelerátoru Můj první milion pro rok 2023.

Tato soutěž, jež je realizována TIC Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem, Univerzitou T. Bati ve Zlíně je otevřená všem, kdo chtějí úspěšně realizovat svůj nápad či originální myšlenku.

Všichni přihlášení se svými start-upovými projekty usilovali i letos o hodnotné finanční i věcné ceny a reálné investice, vybraným záměrům se pak během akceleračního programu dostalo bezplatných konzultací od mentorů nebo nabitých workshopů, které jim pomohly s tvorbou realistického byznys plánu. Jsou to právě odborné vedení a cenné rady zkušenějších, které zvyšují šanci začínajících podnikatelů na úspěch.

V kategorii, určené pro studenty se o ceny a prestiž utkalo v prvním kole 39 soutěžících ze středních škol zlínského kraje. Do finálového druhého kola mezi 12 nejlepších postoupily dva záměry  našich žáků oboru Podnikání –„Réza“, Tereza Pospíchalová (1.N) a „VideoByStepanvasku“, Štěpán Vašků (2.N).

Slavnostní vyhlášení proběhlo ve čtvrtek 18. května 2023 v sídle Technologického inovačního centra Zlín. Rozhodnutí vysoce kvalifikované poroty, jež byla  složená  ze zástupců partnerů, zkušených podnikatelů Zlínského kraje pro naši školu tentokrát stála za to:

Tereza Pospíchalová – 2. místo v kategorii Středních škol

  • 5000 Finanční odměna
  • Konzultace v oblasti práva v časové dotaci 3 hodiny
  • Konzultace v oblasti e-commerce v hodnotě 4 000 Kč
  • Stipendium 30 000 Kč za předpokladu nástupu na UTB
  • Ceny od Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 

Cena střední škole SOŠ Joseefa Sousedika Vsetín

Cena nejaktivnější střední škole za podporu podnikatelského myšlení u studentů od Technologického inovačního centra s.r.o.

 

Mgr. Františka Vyškovská

Cena pro nejaktivnějšího pedagoga SŠ, kterou věnoval partner soutěže Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje pro nejaktívnějšího pedagoga ze všech zapojených středních škol.

Velmi si vážíme zpětné vazby od poroty, která se shodla na těchto výsledcích, vnímáme to jako velké ocenění naší práce.

Více na: www.mujprvnimilion.cz.

 Mgr. F. Vyškovská  – odborná učitelka