Naši absolventi školy – P. Vaculík a G. Huňady odjíždí na 3 měsíční stáž do Německa

Stážistou s Erasmem,  čp. 2020-1-CZ01-KA116-077782, S Erasmem+ k lepší perspektivě

Dlouhodobou tříměsíční stáž v německém Chemnitz, určenou pro absolventy školy v rámci aktivity Erasmus Pro vykonají 2 absolventi školy oboru Opravář zemědělských strojů.

Cílem dlouhodobé stáže je posílit profesionalitu absolventů, prohloubit jejich dovednosti a zkušenosti vedoucí k úspěchu začínajícího odborníka na trhu práce.

Přejeme oběma našim stážistům šťastnou cestu a mnoho zážitků při získávání nových pracovních zkušeností v německé partnerské organizaci  F+U Sachsen Chemnitz!

 

Mgr. Františka Vyškovská – Koordinátorka projektu Erasmus+