Zavolejte nám! +420 575 755 011 info@sosvsetin.czBenátky 1779, VSETÍN 755 01 Facebook

Organizace výuky od pondělí 4. ledna 2021

Milí žáci, vážení rodiče,

Moc mě to mrzí, ale na základě usnesení vlády ČR, bude v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín od pondělí 4. ledna 2021 až do odvolání platit následující režim výuky:

Celá škola (jak teoretické vyučování, tak i odborný výcvik) – distanční výuka = žáci se připravují z domova.

 Distanční výuka bude probíhat v souladu s Dodatkem školního řádu k distanční výuce, a to následujícími formami:

 1) Asynchronní online výuka přes IS Edupage (Dodatek ŠŘ str. 7 – 8)

Žáci dostanou od vyučujících, v pondělí 4. 1. 2021, nejpozději do 9.00 hodin, prostřednictvím IS Edupage, elektronická zadání na celý týden v rozsahu stanoveném v Dodatku ŠŘ (str. 8). Tato zadání zpracují a nejpozději v pátek pošlou vyučujícím zpět.

2) Synchronní online výuka v MS Teams (Dodatek ŠŘ str. 6 – 7)

Výuka bude realizována 2 – 3 hodiny denně počínaje úterým 5. 1. 2021 dle stanoveného rozvrhu hodin (jde o rozvrh, který platil od 19.10.2020)

Vyučující žáky den předem pozvou k účasti na těchto hodinách (k přihlášení do videokonferencí v rámci MS Teams), prostřednictvím IS Edupage.

3) Off-line výuka pro žáky, kteří nemají přístup k internetu (Dodatek ŠŘ str. 7 – 8)

Dotčení žáci, případně jejich zákonní zástupci, si v pondělí 4. 1. 2021 nejpozději do 15.00 hodin, vyzvednou ve vrátnici školy zadání na celý týden. Tato zadání zpracují a nejpozději v pátek doručí zpět do školy.

Upozornění:

  • 4. – 8. 1. 2021 = LICHÝ TÝDEN!!!
  • Organizace výuky ke stažení – zde

 

S pozdravem

 

Mgr. Marek Wandrol – ředitel školy

2020-12-29T16:09:00+00:00