V květnu byly uděleny 3 pochvaly ředitele školy žákům za reprezentaci školy a vynikající umístění na soutěži instalatérů a elektrikářů na mezinárodní soutěži v Sušici. Žáci Štěpán Hanáček, Pavel Juříček a Vít Slimáček z 3.G ukázali své nadání a úspěšně reprezentovali školu. Pilně se připravovali, “šli s kůži na trh” a úspěch se dostavil. Získali 5. a 9. místo ve velké mezinárodní soutěži! Poděkování patří nejenom žákům, rodičům za podporu, ale i pedagogům za přípravu a rozvoj potenciálu našich žáků.