Zavolejte nám! +420 575 755 011 info@sosvsetin.czBenátky 1779, VSETÍN 755 01 Facebook

Předávání firemních stipendií nejúspěšnějším žákům technických oborů

Bezprostředně po návratu žáků k prezenční výuce do dílen na OP Bobrky byli dne 3. 5. 2021 vyhodnoceni prospěchově nejúspěšnější žáci 2. ročníku oborů Elektrikář-silnoproud a Opravář zemědělských strojů. Těmto žákům v souladu se Stipendijním řádem, resp. Stanovami Aliance pro podporu strojírenství a řemesel náleží firemní prospěchové stipendium:

  • v oboru Opravář zemědělských strojů získal prvenství Zadražil Domink, následovali žáci Bolcek František, Solanský Štěpán, Tlášek Martin
  • v oboru Elektrikář – silnoproud měl nejlepší studijní výsledky Baďura Kryštov a hned za ním Blažík Martin a Tkadlec Jiří

Finanční odměnu určenou na prospěchové stipendium za 1. pololetí tohoto školního roku předal žákům ředitel školy Mgr. Marek Wandrol s přáním, aby ve studijním úsilí vytrvali nejen vítězové, ale i ostatní žáci, kteří mají stejnou šanci stát se stipendisty v 2. pololetí školního roku 2020/2021.

 

2021-05-04T09:06:26+00:00