Poslední týden odborného výcviku u 3. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů, probíhá ve znamení intenzívní přípravy na závěrečné zkoušky.

UOV Vlček Zdeněk