A tím vytvořit podmínky pro zkvalitnění počátečního vzdělávání, s důrazem na rozvoj žádoucích klíčových kompetencí v oblasti výuky strojního a ručního programování a obsluhy numericky řízených strojů.