Projekt – Podpora vzdělávání pedagogů a spolupráce se zaměstnavateli III

 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu „Podpora vzdělávání pedagogů a spolupráce se zaměstnavateli III“
je rozvoj školy v oblastech, které si určila jako prioritní pro své budoucí směřování.

Projekt je zaměřen na personální podporu vzdělávání a osobnostně sociální
a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy.

Aktivity projektu:

  • Školní psycholog – personální podpora
  • Kariérový poradce – personální podpora
  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelů – personální podpora
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání – osobnostně sociální a profesní rozvoj
  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání – osobnostně sociální a profesní rozvoj

Doba realizace projektu:     1. 9. 2022 – 31. 8. 2025

Registrační číslo projektu:      CZ.02.02.XX/00/22_003/0000754

Tento projekt je realizován na základě Výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I v rámci OP JAK.