Již pátým rokem je na začátku jara vyhlášena celostátní akce Ukliďme Česko, do které jsme se letos přihlásili i my, truhláři prvního a druhého ročníků se svými učiteli. Řádně jsme se zaregistrovali a zavázali se, že uklidíme usek od Semetínského mostu po Vsetínské lázně kolem břehů řeky Bečvy a přilehlé cyklostezky. Máme rádi naši krásnou valašskou přírodu, a to je to nejmenší, jak ji můžeme pomoct. Naši truhláři prošli tento usek a nasbírali 240 kg různého odpadu – hlavně igelitů, pet láhvi, skla, železa, pneumatik. Sami jsme nevěřili, co všechno se dá v přírodě najít, včetně dvou začínajících černých skládek. Děkujeme našim žákům s jakým elánem a ochotou se do celé akce zapojili.